skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Ethnicity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Rutland, Peter

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Nigbur, Dennis

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: M-Y, Index

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Haesly, Rich

American Political Culture : An Encyclopedia: F-O

ISBN: 978-1-61069-378-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Grosby, Steven

The SAGE Handbook of Political Sociology

ISBN: 978-1-5264-1650-6

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: A Benefit or a Threat to Ukraine?

Fomin, Anatolii

Russian Politics & Law, 01 May 1999, Vol.37(3), p.37-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940370337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Calhoun, Craig

Encyclopedia of Social Theory

ISBN: 978-1-4129-1431-4

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Ford, Caroline

Encyclopedia of European Social History

ISBN: 978-0-684-31514-0

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Kitching, Gavin

Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics

ISBN: 978-0-02-865991-6

Toàn văn không sẵn có

9
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

The Blackwell Dictionary of Political Science

ISBN: 0631206957

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Nationalism: Constructivism for the Masses*

Goode, J. Paul ; Stroup, David R.

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.717-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in a Russian Multicultural Region*

Oskolova, T. ; Cherepanov, M. ; Shisheliakina, A.

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.860-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of American Popular Nationalism

Bonikowski, Bart ; Dimaggio, Paul

American Sociological Review, October 2016, Vol.81(5), pp.949-980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122416663683

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation‐Building in Turkey, Algeria, and Pakistan*

Akturk, Sener

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.778-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western Balkans

Dyrstad, Karin

Journal of Peace Research, November 2012, Vol.49(6), pp.817-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312439202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo

Covington-Ward, Yolanda; Talton, Benjamin (Editor)

Journal of Black Studies, January 2012, Vol.43(1), pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934711424491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Essentialism and Nationalism as Determinants of Interethnic Bias

Tsukamoto, Saori ; Enright, Joe ; Karasawa, Minoru

The Journal of Social Psychology, 01 January 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: 10.1080/00224545.2013.795926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Kurdish ethno-nationalism in Turkey: socio-economy, religion, and politics

Ekmekci, Faruk

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2011, Vol.34(9), p.1608-1617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.538425

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Ethnicity, Nationalism, and Education

Baumann, Hannes

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2013, Vol.13(3), pp.439-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flags and traitors: The advance of ethno-nationalism in the Turkish self-image

Çırakman, Aslı

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2011, Vol.34(11), p.1894-1912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.556746

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Ethnic Nationalism, Universality, and Cornish Identity

Willett, Joanie

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.949)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.478)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (22)
 2. 1979đến1988  (113)
 3. 1989đến1998  (1.006)
 4. 1999đến2009  (3.941)
 5. Sau 2009  (4.082)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (58)
 2. Spanish  (48)
 3. German  (42)
 4. Portuguese  (17)
 5. Croatian  (13)
 6. Slavic (Other)  (12)
 7. Czech  (9)
 8. Japanese  (9)
 9. Chinese  (7)
 10. Korean  (6)
 11. Italian  (5)
 12. Polish  (4)
 13. Serbian  (3)
 14. Bosnian  (3)
 15. Turkish  (3)
 16. Norwegian  (2)
 17. Catalan  (2)
 18. Malay  (2)
 19. Lithuanian  (1)
 20. Hungarian  (1)
 21. Russian  (1)
 22. Dutch  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Hebrew  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Smith, Anthony
 3. Kaufmann, Eric
 4. Conversi, Daniele
 5. Nagel, Joane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...