skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Epigenetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncoding microRNAs: small RNAs play a big role in regulation of ADME?

Yu, Ai - Ming ; Pan, Yu - Zhuo

Acta Pharmaceutica Sinica B, April, 2012, Vol.2(2), p.91(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2012.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small nucleolar RNA-derived microRNA hsa-miR-1291 modulates cellular drug disposition through direct targeting of ABC transporter ABCC1

Pan, Yu-Zhuo ; Zhou, Amy ; Hu, Zihua ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, October 2013, Vol.41(10), pp.1744-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 23686318 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.113.052092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid production of novel pre-microRNA agent hsa-mir-27b in Escherichia coli using recombinant RNA technology for functional studies in mammalian cells

Li, Mei-Mei ; Wang, Wei-Peng ; Wu, Wen-Juan ; Huang, Min ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, November 2014, Vol.42(11), pp.1791-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 25161167 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.114.060145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential role of epigenetic mechanisms in the regulation of drug metabolism and transport

Ingelman-Sundberg, Magnus ; Zhong, Xiao-Bo ; Hankinson, Oliver ; Beedanagari, Sudheer ; Yu, Ai-Ming ; Peng, Lai ; Osawa, Yoichi

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, October 2013, Vol.41(10), pp.1725-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 23918665 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.113.053157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of drug metabolism and toxicity by multiple factors of genetics, epigenetics, lncRNAs, gut microbiota, and diseases: a meeting report of the 21 International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations (MDO)

Yu, Ai-Ming ; Ingelman-Sundberg, Magnus ; Cherrington, Nathan J ; Aleksunes, Lauren M ; Zanger, Ulrich M ; Xie, Wen ; Jeong, Hyunyoung ; Morgan, Edward T ; Turnbaugh, Peter J ; Klaassen, Curtis D ; Bhatt, Aadra P ; Redinbo, Matthew R ; Hao, Pengying ; Waxman, David J ; Wang, Li ; Zhong, Xiao-Bo

Acta pharmaceutica Sinica. B, March 2017, Vol.7(2), pp.241-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3835 ; PMID: 28388695 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.apsb.2016.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Am
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Ingelman-Sundberg, Magnus
  4. Pan, Yu-Zhuo
  5. Zhong, Xiao-Bo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...