skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: English Literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India

E-ISBN: 9780857286475 ; E-ISBN: 0857286471 ; DOI: 10.7135/9780857286475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611476538 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014

Crawford, Robert

E-ISBN 9780748685837 ; E-ISBN 9780748685851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Edinburgh companion to scottish women's writing.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Edinburgh companion to scottish women's writing.

E-ISBN 0748644326 ; E-ISBN 9780748644322 ; E-ISBN 9780748644315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Acts of authority/acts of resistance theater and politics in colonial and postcolonial India.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acts of authority/acts of resistance theater and politics in colonial and postcolonial India.

Nandi Bhatia

E-ISBN 0472112635 ; E-ISBN 0472024620 ; E-ISBN 9780472112630 ; E-ISBN 9780472024629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish literature.

Carruthers,Gerard

E-ISBN 0748633081 ; E-ISBN 9780748633081 ; E-ISBN 9780748633098 ; E-ISBN 9780748633104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Columbia Guide to East African Literature in English Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to East African Literature in English Since 1945

Simon Gikandi

E-ISBN 0231125208 ; E-ISBN 0231500645 ; E-ISBN 9780231125208 ; E-ISBN 9780231500647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism

Chrisman, Laura

ISBN: 9780719058271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
South Asian partition fiction in English from Khushwant singh to amitav ghosh, Monographs 4 (IIAS publications series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Asian partition fiction in English from Khushwant singh to amitav ghosh, Monographs 4 (IIAS publications series)

Roy, Rituparna

E-ISBN 9048512832 ; E-ISBN 9089642455 ; E-ISBN 9789048512836 ; E-ISBN 9789089642455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.

Darryl Dickson-Carr

E-ISBN 0231124724 ; E-ISBN 9780231124720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall

Trower, Shelley

E-ISBN 9780719090967 ; E-ISBN 9781784996819

Toàn văn sẵn có

12
American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois

Van Wienen, Mark W

E-ISBN 047202809X ; E-ISBN 0472118048 ; E-ISBN 9780472028085 ; E-ISBN 9780472118052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
South African performance and archives of memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South African performance and archives of memory

Hutchison, Yvette

E-ISBN 9780719083730 ; E-ISBN 9781526103239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.

Dawson, Ashley

E-ISBN 0472099914 ; E-ISBN 0472069918 ; E-ISBN 9780472099917 ; E-ISBN 9780472069910

Toàn văn sẵn có

15
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

16
Scott's shadow the novel in Romantic Edinburgh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott's shadow the novel in Romantic Edinburgh

Duncan, Ian

E-ISBN 9780691144269 ; E-ISBN 9781400884308

Toàn văn sẵn có

17
A companion to Mark Twain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Mark Twain

Messent, Peter

E-ISBN 1405123796 ; E-ISBN 9781119045397 ; E-ISBN 9781405123792 ; E-ISBN 9781405152198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival

Shovlin, Frank

E-ISBN 9781846317705 ; E-ISBN 9781846318238 ; E-ISBN 9781781380024 ; E-ISBN 9781781386828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Postcolonial literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial literature

Gunning, Dave

E-ISBN 9780748639380 ; E-ISBN 9780748689804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The Columbia Guide to Central African Literature in English Since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Central African Literature in English Since 1945

Adrian Roscoe

E-ISBN 0231130422 ; E-ISBN 0231503792 ; E-ISBN 9780231130424 ; E-ISBN 9780231503792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2003  (16)
 3. 2004đến2007  (33)
 4. 2008đến2012  (58)
 5. Sau 2012  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (10)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duncan, Ian
 2. Nord, Deborah Epstein
 3. Youngs, Tim
 4. Carruthers, Gerard
 5. Brater, Enoch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...