skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Chủ đề: Mechanical Engineering xóa Chủ đề: Engineering Elements And Units xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEAL ASSEMBLY FOR A GALLEY DOOR OF A GALLEY AND METHOD OF ASSEMBLING A GALLEY WITH A SEAL ASSEMBLY

Moran, Thomas Joseph ; Stanley, Wayne Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONTAGE ET FIXATION
ASSEMBLY AND FASTENER

Moran, Thomas M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIXATION A FILETAGES AUTO-BLOQUANTS
SELF-LOCKING PREVAILING TORQUE FASTENER

Moran, Thomas M ; Laudi, Dante A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEJORAS EN UNA GRAPA DE AUTO-RETENCION PARA CONECTAR UN CONDUCTO ELECTRICO

Paskert Joseph H ; Moran Thomas M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removable fastening assembly

Moran; Thomas M ; Oehlke; Donald N

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selbst-schliessendes, überwiegend durch Federkraft wirkendes Befestigungselement.
Elément de fixation serrant par ressort à blocage automatique.
Self-locking prevailing torque fastener

Moran, Thomas Michael ; Laudi, Dante Anthony

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE FIXATION
FASTENING DEVICE

Moran, Thomas M ; Burmeister, Kurt A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2225737

Moran, Thomas Michel, Cleveland, Ohio (V.St.A.)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2334763

Moran, Thomas Michael, Cleveland, Ohio, Us

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2328385

Moran, Thomas Michael, Cleveland, Ohio, Us

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SELF-LOCKING PREVAILING TORQUE FASTENER

Moran, Thomas Michael ; Laudi, Dante Anthony

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2225737

Moran, Thomas Michel, Cleveland, Ohio (V.St.A.)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolt fastener

Moran; Thomas M ; Dibello; Benedict J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locking prevailing torque fastener

Moran; Thomas M ; Laudi; Dante A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FASTENER

Moran, Thomas M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FASTENING ASSEMBLY

Moran, Thomas M

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG

Michael Moran,Thomas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-relief bushing

Moran; Thomas M

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUEBEL

Michael Moran,Thomas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

8Strain-relief bushing

Moran; Thomas M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (4)
 2. 1976đến1978  (4)
 3. 1979đến1980  (5)
 4. 1981đến1985  (5)
 5. Sau 1985  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. French  (5)
 3. German  (5)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran, Thomas M
 2. Moran, Thomas Michael, Cleveland, Ohio, Us
 3. Paskert, Joseph H
 4. Laudi, Dante A
 5. Laudi, Dante Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...