skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Software Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Design

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

2
Human Factors Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Factors Engineering

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

3
Hatvany, Jozsef, 1926-1987
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hatvany, Jozsef, 1926-1987

A Biographical Dictionary of People in Engineering: From Earliest Records to 2000

ISBN: 9781557534590

Toàn văn sẵn có

4
Watford
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watford

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

5
Computer Science
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Science

Encyclopedia of 20th Century Technology

ISBN: 9781579584634

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...