skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 242.996  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry. Part C, Physical chemistry

ISSN0260-1826

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Dalton transactions

ISSN0300-9246

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of catalysis

ISSN0021-9517

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma Chemistry and Plasma Processing

ISSN0272-4324

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Polymer Science

ISSN0256-7679

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis communications

ISSN1566-7367

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary organic synthesis

ISSN1350-4894

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry and Technology of Fuels and Oils

ISSN0009-3092

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CATTECH

ISSN1384-6566

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Safety

ISSN0029-5604

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zéolites

ISSN0144-2449

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric environment (1994)

ISSN1352-2310

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optics and lasers in engineering

ISSN0143-8166

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microporous and mesoporous materials

ISSN1387-1811

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topics in Catalysis

ISSN1022-5528

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis Letters

ISSN1011-372X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis Surveys from Asia

ISSN1571-1013

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis today

ISSN0920-5861

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society C, Organic

ISSN0022-4952

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the analytical division of the Chemical Society

ISSN0306-1396

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 242.996  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (213.542)
 2. Toàn văn trực tuyến (166.557)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (7.485)
 2. 1960đến1974  (4.507)
 3. 1975đến1989  (6.319)
 4. 1990đến2005  (36.286)
 5. Sau 2005  (187.818)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (240.084)
 2. Japanese  (4.104)
 3. German  (2.438)
 4. Chinese  (1.010)
 5. French  (166)
 6. Italian  (127)
 7. Portuguese  (96)
 8. Spanish  (93)
 9. Russian  (20)
 10. Norwegian  (10)
 11. Czech  (8)
 12. Lithuanian  (5)
 13. Korean  (5)
 14. Polish  (4)
 15. Turkish  (2)
 16. Slovak  (1)
 17. Thai  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Croatian  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Walcarius, Alain
 2. Duffar, T
 3. Monconduit, Laure
 4. Tarascon, Jean-Marie
 5. Monconduit, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...