skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 460.400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Bourne, Neil

Materials in Mechanical Extremes : Fundamentals and Applications, 5, pp.214-313

Online ISBN: 9781139152266 ; Hardback ISBN: 9781107023758 ; DOI: 10.1017/CBO9781139152266.006

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Metals

ISSN1001-0521

Truy cập trực tuyến

3
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Eisenbach, Iris

English for Materials Science and Engineering: Exercises, Grammar, Case Studies, pp.25-39

ISBN: 9783834809575 ; ISBN: 3834809578 ; E-ISBN: 9783834899552 ; E-ISBN: 3834899550 ; DOI: 10.1007/978-3-8348-9955-2_3

Toàn văn sẵn có

4
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.157-237

ISBN: 9789400706927 ; ISBN: 9400706928 ; E-ISBN: 9789400706934 ; E-ISBN: 9400706936 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0693-4_3

Toàn văn sẵn có

5
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Pierron, Fabrice ; Grédiac, Michel

The Virtual Fields Method: Extracting Constitutive Mechanical Parameters from Full-field Deformation Measurements, pp.253-291

ISBN: 9781461418238 ; ISBN: 1461418232 ; E-ISBN: 9781461418245 ; E-ISBN: 1461418240 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1824-5_7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

ISSN1003-6326

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Materials International

ISSN1598-9623

Truy cập trực tuyến

8
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

Technology Guide: Principles – Applications – Trends, pp.8-13

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

9
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.87-151

ISBN: 9781402061196 ; ISBN: 1402061196 ; E-ISBN: 9781402061202 ; E-ISBN: 140206120X ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6120-2_3

Toàn văn sẵn có

10
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walker, Colin ; Bichan, Ian

Concept Science.

ISBN: 1869551052 ; ISBN: 9781869551056

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum metals review

ISSN0032-1400

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic metals

ISSN0379-6779

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platt's metals week

ISSN1076-3937

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of light metals

ISSN1471-5317

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics of Metals and Metallography

ISSN0031-918X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of refractory & hard metals

ISSN0263-4368

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Non-Ferrous Metals

ISSN1067-8212

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of the Indian Institute of Metals

ISSN0972-2815

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces

ISSN2070-2051

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extra strengthening and work hardening in gradient nanotwinned metals

Cheng, Zhao ; Zhou, Haofei ; Lu, Qiuhong ; Gao, Huajian ; Lu, Lei

Science (New York, N.Y.), 02 November 2018, Vol.362(6414) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 30385547 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aau1925

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 460.400  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (420.080)
 2. Toàn văn trực tuyến (347.396)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (4.020)
 2. 1959đến1973  (6.015)
 3. 1974đến1988  (19.976)
 4. 1989đến2004  (95.730)
 5. Sau 2004  (333.769)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (457.667)
 2. Japanese  (19.543)
 3. Chinese  (5.397)
 4. German  (1.686)
 5. Portuguese  (733)
 6. Spanish  (449)
 7. French  (392)
 8. Russian  (224)
 9. Lithuanian  (136)
 10. Polish  (117)
 11. Czech  (94)
 12. Italian  (75)
 13. Persian  (71)
 14. Korean  (35)
 15. Ukrainian  (26)
 16. Dutch  (18)
 17. Norwegian  (15)
 18. Greek  (2)
 19. Slovenian  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Malay  (1)
 22. Welsh  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Liu, Y.
 3. Wang, X.
 4. Guo, X.
 5. Liu, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...