skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Chủ đề: Employment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

American Economic Review, 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring, and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I. P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

The American Economic Review, Aug 2013, Vol.103(5), pp.1925-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.1925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect Of Immigration On Productivity: Evidence From U.S. States

Peri, Giovanni

Review of Economics and Statistics, 2012, Vol.94(1), pp.348-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6535 ; E-ISSN: 1530-9142 ; DOI: 10.1162/REST_a_00137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION, JOBS, AND EMPLOYMENT PROTECTION: EVIDENCE FROM EUROPE BEFORE AND DURING THE GREAT RECESSION

D' Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

Journal of the European Economic Association, April 2014, Vol.12(2), pp.432-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-4766 ; E-ISSN: 1542-4774 ; DOI: 10.1111/jeea.12040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computerization and Immigration: Theory and Evidence from the United States

Basso, Gaetano ; Peri, Giovanni ; Rahman, Ahmed

NBER Working Paper Series, Oct 2017, p.23935

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w23935

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The labor market impact of immigration in Western Germany in the 1990s

D’amuri, Francesco ; Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni

European Economic Review, 2010, Vol.54(4), pp.550-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The association between immigration and labor market outcomes in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between immigration and labor market outcomes in the United States

Basso, Gaetano; Peri, Giovanni

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Immigration in Western Germany in the 1990’s

D’amuri, Francesco ; Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni

Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)>Knowledge, Technology, Human Capital Working Papers, 2008

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Immigration in Western Germany in the 1990’s

Ottaviano, Gianmarco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2008

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly Educated Immigrants and Native Occupational Choice

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, July 2011, Vol.50(3), pp.385-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8676 ; E-ISSN: 1468-232X ; DOI: 10.1111/j.1468-232X.2011.00643.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Labor Market Dynamics and Adjustment to Shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Area Approach: Immigrants and the Labor Market in California, 1960-2005

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Area Approach: Immigrants and the Labor Market in California, 1960-2005

Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2009

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association between Immigration and Labor Market Outcomes in the United States

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Offshoring and American Jobs

Ottaviano, Gianmarco I.P ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C

GC 145.2010

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, labor market dynamics and adjustment to shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Labor Market Dynamics and Adjustment to Shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

NBER Working Paper Series, Sep 2018, p.25091

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w25091

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Immigration on California's Labor Market

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Impact of Immigration in Western Germany in the 1990's

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labor Market Impact of Immigration in Western Germany in the 1990’s

Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (14)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (5)
 5. Sau 2014  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peri, Giovanni
 2. Peri, G
 3. Sparber, Chad
 4. D'Amuri, Francesco
 5. Basso, Gaetano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...