skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Chủ đề: Emigration and immigration law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Sterett, Susan

ISBN10: 0754624749 ; ISBN13: 9780754624745 ; E-ISBN10: 1315252597 ; E-ISBN13: 9781315252599

Toàn văn không sẵn có

2
Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law

Browne, Kevin

ISBN10: 1911269402 ; ISBN13: 9781911269403 ; E-ISBN10: 1911269623 ; E-ISBN13: 9781911269625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Chinese immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese immigration law

Guofu Liu

E-ISBN 9781409409403 ; E-ISBN 9781409409410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Textbook on Immigration and Asylum Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on Immigration and Asylum Law

Clayton, Gina

ISBN10: 0199699437 ; ISBN13: 9780199699438 ; E-ISBN10: 0191666580 ; E-ISBN13: 9780191666582

Toàn văn không sẵn có

5
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 3: EU Asylum Law Immigration & Asylum Law & Policy in Europe 29

Steve Peers ; Elspeth Guind Jonathan Tomkin

ISBN10: 9004222243 ; ISBN13: 9789004222243 ; E-ISBN10: 9004222391 ; E-ISBN13: 9789004222397

Toàn văn không sẵn có

6
Inside immigration law: Migration management and policy application in germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside immigration law: Migration management and policy application in germany

Tobias G. Eule

E-ISBN 9781409470137 ; E-ISBN 9781409470144

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Immigration Law, 2/e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law, 2/e

Liew, Jamie Chai Yun ; Galloway, Donald

Essentials of Canadian Law

ISBN: 9781552213933 ; ISBN: 1552213935

Toàn văn sẵn có

8
Immigration Outside the Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Outside the Law

Motomura, Hiroshi

ISBN10: 0199768439 ; ISBN13: 9780199768431 ; E-ISBN10: 0199385300 ; E-ISBN13: 9780199385300

Toàn văn sẵn có

9
Inside Immigration Detention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Immigration Detention

Bosworth, Mary;

ISBN10: 0199675473 ; ISBN10: 0198722575 ; ISBN13: 9780199675470 ; ISBN13: 9780198722571 ; E-ISBN10: 0191663522 ; E-ISBN13: 9780191663529

Toàn văn không sẵn có

10
Corporate Immigration Law: A Practitioner's Guide: A Practitioner's Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Immigration Law: A Practitioner's Guide: A Practitioner's Guide

Offer, Bettina ; Agarwal, Shalini

ISBN10: 0195367200 ; ISBN10: 0199919933 ; ISBN13: 9780195367201 ; ISBN13: 9780199919932 ; E-ISBN10: 0199710325 ; E-ISBN13: 9780199710324

Toàn văn không sẵn có

11
The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America

Gabriel J. Chin ; Rose Cuison Villazor;

ISBN: 9781107084117 ; ISBN: 9781107445987 ; ISBN: 1107084113 ; ISBN: 1107445981 ; E-ISBN: 9781316018828 ; E-ISBN: 1316018822 ; DOI: 10.1017/CBO9781316018828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Immigration Battle in American Courts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration Battle in American Courts

Law, Anna O.;

ISBN: 9780521767088 ; ISBN: 9781107617933 ; ISBN: 0521767083 ; ISBN: 1107617936 ; E-ISBN: 9780511750991 ; E-ISBN: 0511750994 ; DOI: 10.1017/CBO9780511750991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, integration and the law : the intersection of domestic, EU and international legal regimes

Clíodhna Murphy

E-ISBN 9781409462514 ; E-ISBN 9781409462521 ; E-ISBN 9781472404862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration at the Border: The Dutch Act on Integration Abroad and International Immigration Law

Vries, K.M. de

ISBN10: 1849464103 ; ISBN13: 9781849464109 ; E-ISBN10: 1782251421 ; E-ISBN13: 9781782251422

Toàn văn không sẵn có

15
Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.

Bernard Ryan ; Valsamis Mitsilegas

ISBN10: 9004172335 ; ISBN13: 9789004172333 ; E-ISBN10: 9047425804 ; E-ISBN13: 9789047425809

Toàn văn không sẵn có

16
EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition: Volume 2: EU Immigration Law Volume 2EU immigration law

Steve Pe.. l.]

ISBN10: 9004222235 ; ISBN13: 9789004222236 ; E-ISBN10: 9004222383 ; E-ISBN13: 9789004222380

Toàn văn không sẵn có

17
Justice and Authority in Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and Authority in Immigration Law

Grey, Colin

ISBN10: 1849465991 ; ISBN13: 9781849465991 ; E-ISBN10: 1782258914 ; E-ISBN13: 9781782258919

Toàn văn không sẵn có

18
Questions and Answers on Immigration in Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and Answers on Immigration in Britain

Anthony, F. R

ISBN10: 0714647810 ; ISBN10: 071464272X ; ISBN13: 9780714647814 ; ISBN13: 9780714642727 ; E-ISBN10: 1315036533 ; E-ISBN13: 9781315036533

Toàn văn không sẵn có

19
Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting Immigration Policy in Court: Legal Activism and its Radiating Effects in the United States and France

Kawar, Leila;

ISBN: 9781107415119 ; ISBN: 9781107071117 ; ISBN: 110741511X ; ISBN: 1107071119 ; E-ISBN: 9781107741980 ; E-ISBN: 110774198X ; DOI: 10.1017/CBO9781107741980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Immigration Detention: Law, History, Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention: Law, History, Politics

Wilsher, Daniel;

ISBN: 9781107005761 ; ISBN: 9781107417021 ; ISBN: 1107005760 ; ISBN: 1107417023 ; E-ISBN: 9780511794360 ; E-ISBN: 0511794363 ; DOI: 10.1017/CBO9780511794360

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (144)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (25)
 2. 1970đến1983  (48)
 3. 1984đến1994  (46)
 4. 1995đến2008  (47)
 5. Sau 2008  (81)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (252)
 2. Tạp chí  (7)
 3. Luận án, luận văn  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (142)
 2. Spanish  (13)
 3. French  (3)
 4. German  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...