skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 20.016  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Chủ đề: Emigration and Immigration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration.(memory.loc.gov/learn/fea tures/immig/irish.html)(Brief Article)

Marshall, Carol

School Library Journal, August, 2004, Vol.50(8), p.53(1)

ISSN: 0362-8930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Handbook on international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on international migration

Serow William J.; Serow William J

New York : Greenwood press, 1990. - (304.8 SER 1990) - ISBN0313261172 (lib. bdg. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Immigrant America : a portrait
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant America : a portrait

Portes Alejandro; Rumbaut Ruben G

Berkeley : University of California Press, c1990. - (304.8 POR 1990) - ISBN0520068947 (alk. paper);ISBN0520070380 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Johnson, Phyllis J.

International Encyclopedia of Marriage and Family

ISBN: 978-0-02-865883-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

immigration

The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Edition 6, 2000, p.18922

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

The Feminist Encyclopedia of French Literature

ISBN: 978-0-313-03345-2

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Schmeller, Helmut J.

Encyclopedia of Civil Rights in America

ISBN: 978-0-7656-8001-3

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Cheng, Lucie

The Reader's Companion to U.S. Women's History, Annual, 1998

ISBN: 978-0-395-67173-3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

American Decades

ISBN: 978-1-4144-1116-3

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-054805-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

American Decades

ISBN: 978-1-4144-1116-3

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Daniels, Roger

Encyclopedia of American Foreign Policy

ISBN: 978-0-684-31418-1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

American Eras, Volumes 1-8

ISBN: 978-1-4144-3287-8

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration.(Person Of The Year/The Home Front)(Brief Article)

Cohen, Adam

Time, Dec 31, 2001, Vol.158(28), p.130

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration. [and the national interest]

Ryan, Peter

Quadrant (Sydney), v.42, no.5, May 1998: 87-88

ISSN: 0033-5002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In praise of immigration

Anonymous;

Nature, 15 January 2004, Vol.427(6971), pp.181 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 14724594 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers rage at tightened restrictions on US immigration

Geoff Brumfiel

Nature, 2003, Vol.422(6931), p.457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/422457a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The current situation in mexican immigration

Vernez, G ; Ronfeldt, D

Science (New York, N.Y.), 08 March 1991, Vol.251(4998), pp.1189-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17799278 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infection and immigration

The Lancet, April 12, 2003, Vol.361(9365), p.1279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting Immigration by Using Multilocus Genotypes

Rannala, Bruce ; Mountain, Joanna L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9197-9201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 20.016  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (2.293)
 2. 1991đến1993  (3.161)
 3. 1994đến1996  (3.601)
 4. 1997đến2000  (4.925)
 5. Sau 2000  (6.036)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12.637)
 2. French  (563)
 3. Swedish  (330)
 4. Spanish  (310)
 5. German  (291)
 6. Norwegian  (176)
 7. Italian  (149)
 8. Danish  (149)
 9. Dutch  (144)
 10. Portuguese  (60)
 11. Russian  (47)
 12. Japanese  (41)
 13. Hebrew  (38)
 14. Czech  (29)
 15. Polish  (28)
 16. Chinese  (21)
 17. Bulgarian  (17)
 18. Hungarian  (12)
 19. Finnish  (5)
 20. Romanian  (3)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Gujarati  (1)
 23. Korean  (1)
 24. Turkish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Borjas, George J.
 2. Martin, Philip
 3. Hugo, Graeme
 4. Castles, Stephen
 5. Frey, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...