skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Dramatic Arts xóa Chủ đề: France xóa Chủ đề: Electronic Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN10: 1782383654 ; ISBN13: 9781782383659 ; E-ISBN10: 1782383662 ; E-ISBN13: 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Palimpsestic memory the holocaust and colonialism in French and francophone fiction and film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palimpsestic memory the holocaust and colonialism in French and francophone fiction and film

Silverman, Maxim

E-ISBN 9780857458834 ; E-ISBN 9780857458841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silverman, Max
  2. Silverman, Maxim
  3. Frey, Hugo
  4. HUGO Frey
  5. Frey, Hugommnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...