skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 10.222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Electronic Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

Barten, Ulrike

ISBN: 9783319088754 ; ISBN: 3319088750 ; E-ISBN: 9783319088761 ; E-ISBN: 3319088769 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08876-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Minority Rights in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Castellino, Joshua ; Cavanaugh, Kathleen A.

ISBN10: 0199679495 ; ISBN13: 9780199679492 ; E-ISBN10: 0191668877 ; E-ISBN13: 9780191668876

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States

Hume, Robert J

ISBN10: 0199982171 ; ISBN13: 9780199982172 ; E-ISBN10: 0199982392 ; E-ISBN13: 9780199982394

Toàn văn không sẵn có

5
Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador

Gellman, Mneesha

ISBN10: 1138952680 ; ISBN13: 9781138952683 ; E-ISBN10: 1315667509 ; E-ISBN13: 9781315667508

Toàn văn không sẵn có

6
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

7
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

Lin, Li ;Xixia, Li ;Basta Fleiner, Lidija R.;

E-ISBN 9781844642137 ; E-ISBN 9781844642144

Toàn văn sẵn có

8
Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4

Dersso, Solomon A

ISBN10: 9004205357 ; ISBN13: 9789004205352 ; E-ISBN10: 9004235531 ; E-ISBN13: 9789004235533

Toàn văn không sẵn có

9
Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States

Lewis, Daniel C

ISBN10: 0415537436 ; ISBN10: 0415537444 ; ISBN13: 9780415537438 ; ISBN13: 9780415537445 ; E-ISBN10: 0203109341 ; E-ISBN13: 9780203109342

Toàn văn không sẵn có

10
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.

Tsitselik¿es, K¿onstantinos

ISBN10: 9004221522 ; ISBN13: 9789004221529 ; E-ISBN10: 9004221530 ; E-ISBN13: 9789004221536

Toàn văn không sẵn có

12
Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.

Arzoz, Xabier

Studies in International Minority and Group Rights,Vol.2

ISBN: 978-90-04-20925-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Congressional Black Caucus, minority voting rights, and the U.S. Supreme Court
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congressional Black Caucus, minority voting rights, and the U.S. Supreme Court

Rivers, Christina R

E-ISBN 0472028219 ; E-ISBN 9780472028214 ; E-ISBN 9780472118106 ; ISBN 0472118102 ; ISBN 9780472118106 (cloth alk. paper)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.

Kristin Henrard

ISBN10: 9004244328 ; ISBN13: 9789004244320 ; E-ISBN10: 9004244743 ; E-ISBN13: 9789004244740

Toàn văn không sẵn có

15
Turning the legislative thumbscrew minority rights and procedural change in legislative politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the legislative thumbscrew minority rights and procedural change in legislative politics.

Douglas Dion

E-ISBN 0472108204 ; E-ISBN 0472088262 ; E-ISBN 0472022695 ; E-ISBN 9780472108206 ; E-ISBN 9780472088263 ; E-ISBN 9780472022694

Toàn văn sẵn có

16
No return, no refuge rites and rights in minority repatriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No return, no refuge rites and rights in minority repatriation

Adelman, Howard

E-ISBN 9780231153362

Toàn văn không sẵn có

17
The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Account on the Occasion of its 20th Anniversary (1992-2012) Studies in international minority and group rights v. 9.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Account on the Occasion of its 20th Anniversary (1992-2012) Studies in international minority and group rights v. 9.

Ugo Carnd Rainer Hofmann

ISBN10: 9004251553 ; ISBN13: 9789004251557 ; E-ISBN10: 9004251561 ; E-ISBN13: 9789004251564

Toàn văn không sẵn có

18
The Political Power of Protest: Minority Activism and Shifts in Public Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Power of Protest: Minority Activism and Shifts in Public Policy

Gillion, Daniel Q.;

ISBN: 9781107031142 ; ISBN: 9781107657410 ; ISBN: 1107031141 ; ISBN: 1107657415 ; E-ISBN: 9781139381277 ; E-ISBN: 113938127X ; DOI: 10.1017/CBO9781139381277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The First United Nations Mandate on Minority Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The First United Nations Mandate on Minority Issues

McDougall, Gay J.

ISBN10: 9004288767 ; ISBN13: 9789004288768 ; E-ISBN10: 9004288775 ; E-ISBN13: 9789004288775

Toàn văn không sẵn có

20
The Limits of Liberal Multiculturalism: Towards an Individuated Approach to Cultural Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Liberal Multiculturalism: Towards an Individuated Approach to Cultural Diversity

Vitikainen, Annamari

ISBN10: 1137404612 ; ISBN13: 9781137404619 ; E-ISBN10: 1137404620 ; E-ISBN13: 9781137404626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.398)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (14)
 2. 1967đến1980  (20)
 3. 1981đến1992  (71)
 4. 1993đến2005  (964)
 5. Sau 2005  (9.074)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.220)
 2. German  (830)
 3. French  (51)
 4. Chinese  (14)
 5. Italian  (12)
 6. Spanish  (10)
 7. Japanese  (6)
 8. Dutch  (6)
 9. Hebrew  (6)
 10. Russian  (4)
 11. Arabic  (3)
 12. Norwegian  (2)
 13. Tibetan  (2)
 14. lis  (1)
 15. Portuguese  (1)
 16. Greek  (1)
 17. Hittite  (1)
 18. Vietnamese  (1)
 19. Welsh  (1)
 20. Hindi  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD Publishing
 2. OECD
 3. Organisation For Economic Co-Operation And Development
 4. Publishing, Oecd
 5. World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...