skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Electricity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wellenlängenmesser und zugehöriges Verfahren

Sochava, Sergei ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus, method and system for measuring wavelength of an optical signal

Sochava, Sergei ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstimmbarer Laser mit integrierter Wellenlängenreferenz
Laser accordable avec référence de longueur d'onde intégrée
Tunable laser with integrated wavelength reference

Fang, Alexander W ; Fish, Gregory A ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUNABLE LASER WITH INTEGRATED WAVELENGTH REFERENCE

Fang Alexander W ; Fish Gregory Alan ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstimmbarer Laser mit integrierter Wellenlängenreferenz
Laser accordable avec référence de longueur d'onde intégrée
Tunable laser with integrated wavelength reference

Fang, Alexander W ; FISH, Gregory A ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstimmbarer Laser mit integrierter Wellenlängenreferenz
Laser accordable avec référence de longueur d'onde intégrée
Tunable laser with integrated wavelength reference

Fang, Alexander W ; FISH, Gregory A ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINSTELLBARER LASER MIT INTEGRIERTER WELLENLÄNGENREFERENZ
LASER RÉGLABLE AVEC RÉFÉRENCE DE LONGUEUR D'ONDE INTÉGRÉE
TUNABLE LASER WITH INTEGRATED WAVELENGTH REFERENCE

Fang, Alexander W ; FISH, Gregory A ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunable laser with integrated wavelength reference

Fang Alexander W ; Fish Gregory Alan ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TUNABLE LASER WITH INTEGRATED WAVELENGTH REFERENCE

Fang Alexander W ; FISH Gregory Alan ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tunable laser with integrated wavelength reference

Fang Alexander W ; Fish Gregory Alan ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRIERTE ÜBERWACHUNGS- UND RÜCKKOPPLUNGSKONSTRUKTIONEN FÜR ABSTIMMBARE LASER MIT EXTERNEM RESONATOR
CONCEPTIONS DE SURVEILLANCE ET DE RETROACTION INTEGREES POUR LASERS ACCORDABLES A CAVITE EXTERNE
INTEGRATED MONITORING AND FEEDBACK DESIGNS FOR EXTERNAL CAVITY TUNABLE LASERS

Hutchinson, John, M ; Daiber, Andrew, J ; Mcdonald, Mark, E ; Nikonov, Dmitri, E

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN-HEMMER UND ANWENDUNGEN DAVON

Roppe, Jeffrey, Roger ; Parr, Timothy, Andrew ; Stock, Nicholas, Simon ; Volkots, Deborah ; Hutchinson, John, Howard

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelength meter and associated method

Sochava, Sergei ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for measuring wavelength of an optical signal

Sochava Sergei ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAVELENGTH METER AND ASSOCIATED METHOD

Sochava Sergei ; Hutchinson John

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wellenlängenmesser und zugehöriges Verfahren

Sochava, Sergei ; Hutchinson, John

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAPEZOIDAL RIDGE WAVEGUIDE ORIENTED AWAY FROM <110> DIRECTION

Hutchinson John M

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trapezoidal ridge waveguide oriented away from <110> direction

Hutchinson John M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2001  (6)
 3. 2002đến2005  (7)
 4. 2006đến2009  (22)
 5. Sau 2009  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (48)
 2. French  (24)
 3. German  (22)
 4. Chinese  (2)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Becker, Pierre
 2. Hutchinson, John
 3. Hutchinson John
 4. Hutchinson, John E
 5. Hutchinson, John Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...