skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Electricity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOCUMENT DETECTION AND ANALYSIS-BASED ROUTING

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAGERSYSTEM FÜR WAFER

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT CONTACT RECORDING IN A VIRTUAL REALITY CONTACT CENTER

Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for detecting and reducing fraud in a contact center

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran Thomas Andrew

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran, Thomas, Andrew

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling and decoupling apparatus and method

Moran Thomas F

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conferencing systems with enhanced capabilities

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vandal resistant pull box

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC AGENT GREETING BASED ON PRIOR CALL ANALYSIS

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Carty Gerard ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Carty, Gerard ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring agent oversight of artificial intelligence content in a contact center

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for optimal scheduling of resources in a contact center

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Gerard Carty ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echtzeit-Spracheingabe zur Agentenbegrüssung

Carty, Gerard ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR OPTIMAL SCHEDULING OF RESOURCES IN A CONTACT CENTER

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for optimal scheduling of resources in a contact center

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STORAGE SYSTEM FOR WAFERS

Moran, Thomas, J

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR HIGH-QUALITY CALL RECORDING IN A HIGH-AVAILABILITY ENVIRONMENT

Shaffer Shmuel ; Daniels Oliver ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (8)
 2. 1981đến2000  (9)
 3. 2001đến2005  (21)
 4. 2006đến2011  (27)
 5. Sau 2011  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (102)
 2. Hình ảnh  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (99)
 2. French  (28)
 3. German  (24)
 4. Japanese  (3)
 5. Chinese  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran Thomas
 2. Moran, Thomas
 3. Moran Thomas J
 4. Moran Thomas P
 5. Moran, Thomas P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...