skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Electricity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'AMELIORATION DE SEQUENCE D'IMAGE
IMAGE SEQUENCE ENHANCEMENT SYSTEM AND METHOD

Sandrew, Barry B

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and method for synchronizing a secondary audio track to the audio track of a video source

Sandrew Barry B

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

等離子體光源
PLASMA LIGHT SOURCE

Preston, Barry B

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

微波驅動等離子體光源
MICROWAVE DRIVEN PLASMA LIGHT SOURCE

Neate, Andrew, Simon As ; Preston, Barry B

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAMP

Preston, Barry B ; Odell, Edwin, Charles EC

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handheld printer minimizing printing defects

Reed William H ; Stout Barry B ; Robertson Douglas

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of replicated data instances

Mcalister Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian Swaminathan ; Hunter, Jr. Barry B ; Brazil Silas M

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜBERWACHUNG VON INSTANZEN FÜR REPLIZIERTE DATEN
SURVEILLANCE D' INSTANCES DE DONNÉES RÉPLIQUÉES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry B., Jr ; Brazil, Silas M

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNÉES RÉPLIQUÉES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant, Alexander, Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry, B., Jr ; Brazil, Silas, M

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

等離子體坩堝的密封
PLASMA CRUCIBLE SEALING

Neate, Andrew, Simon As ; Preston, Barry B ; Odell, Edwin, Charles EC ; Sadiq, Amjid A ; Sonde, Hussein H

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of replicated data instances

Mcalister Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian Swaminathan ; Hunter Barry B. Jr ; Brazil Silas M

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜBERWACHUNG VON INSTANZEN FÜR REPLIZIERTE DATEN
SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNÉES RÉPLIQUÉES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant, Alexander, Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry, B., Jr ; Brazil, Silas, M

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNEES REPLIQUEES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry B., Jr ; Brazil, Silas M

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actuator overspeed guard

Hussey John H ; Palmer Steven R ; Sherman Jeffrey S ; Amalfitano Mark ; O'Brien Barry B ; Schwartz Mordechai

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of replicated data instances

Sivasubramanian Swaminathan ; Mcalister Grant Alexander Macdonald ; Hunter, Jr. Barry B ; Brazil Silas M

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNEES REPLIQUEES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry B., Jr ; Brazil, Silas M

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜBERWACHUNG VON INSTANZEN FÜR REPLIZIERTE DATEN
SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNÉES RÉPLIQUÉES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant, Alexander, Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry, B., Jr ; Brazil, Silas, M

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜBERWACHUNG VON INSTANZEN FÜR REPLIZIERTE DATEN
SURVEILLANCE D'INSTANCES DE DONNÉES RÉPLIQUÉES
MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister, Grant, Alexander, Macdonald ; Sivasubramanian, Swaminathan ; Hunter, Barry, B., Jr ; Brazil, Silas, M

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian Swaminathan ; Hunter, Jr. Barry B ; Brazil Silas M

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONITORING OF REPLICATED DATA INSTANCES

Mcalister Grant Alexander Macdonald ; Sivasubramanian Swaminathan ; Hunter, Jr. Barry B ; Brazil Silas M

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (10)
 2. 1992đến1997  (14)
 3. 1998đến2003  (40)
 4. 2004đến2010  (25)
 5. Sau 2010  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (44)
 2. German  (17)
 3. Chinese  (6)
 4. Spanish  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sanghera, Jasbinder
 2. Levy, Lynne
 3. Cole, Brian
 4. Derose, Eric
 5. Shaw, Brandon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...