skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Electric Digital Data Processing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

개인용컴퓨터의 소비전력 자동 저감장치 및 그 방법
Automatic power consumption reduction device and method for personal computer

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

半导体器件
Semiconductor devices

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES AND SEMICONDUCTOR SYSTEMS INCLUDING THE SAME

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory device, refresh method, and system including the same

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체장치 및 반도체시스템
SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR SYSTEM

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 참여형 정렬 코퍼스 구축 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR BUILDING SORTING CORPUS BY USER PARTICIPATION

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES, AND SEMICONDUCTOR SYSTEMS

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data transfer device

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor devices

Kim, Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARISON CIRCUITS AND SEMICONDUCTOR DEVICES EMPLOYING THE SAME

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR RÉALISER UNE COMMANDE DISTRIBUÉE DE FONCTION D'ABONNEMENT D'EPCIS
SYSTEM AND METHOD FOR PERFORMING DISTRIBUTED CONTROL OF SUBSCRIBE FUNCTION OF EPCIS

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체장치
MEMORY DEVICE THEREOF

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARITY CHECK CIRCUIT AND MEMORY DEVICE INCLUDING THE SAME

Kim Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARITHMETIC CIRCUIT AND A SEMICONDUCTOR DEVICE

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 전달 장치
Data transfer device

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of correcting data errors and semiconductor devices used therein

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory device, refresh method, and system including the same

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER DEVICE

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 435  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2006  (29)
 3. 2007đến2009  (72)
 4. 2010đến2013  (153)
 5. Sau 2013  (178)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (433)
 2. Korean  (134)
 3. French  (25)
 4. Chinese  (18)
 5. German  (18)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim Chang-Hyun
 3. Seo, Young AE
 4. Kim, Young Kil
 5. Lee, KI Young

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...