skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Electric Communication Technique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalizing colors of user interfaces

van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSONALIZING COLORS OF USER INTERFACES

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING FOLDERS

Chaudhri Imran ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os, Marcel ; Dicker, George R

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING FOLDERS

Chaudhri, Imran ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC CONTEXT-BASED LANGUAGE DETERMINATION

Khoe, May-LI ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri Imran ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Selecting and Interacting with Different Device Modes

van Os Marcel ; Pitschel Donald W

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri Imran ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC CONTEXT-BASED LANGUAGE DETERMINATION

Khoe, May-LI ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC CONTEXT-BASED LANGUAGE DETERMINATION

Khoe, May-LI ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic context-based language determination

Khoe May-LI ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC CONTEXT-BASED LANGUAGE DETERMINATION

Khoe, May-LI ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING FOLDERS

Chaudhri, Imran ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri Imran ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex handling of conditional messages

Van Os Marcel ; Khoe May-LI

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPLEX HANDLING OF CONDITIONAL MESSAGES

Van Os Marcel ; Khoe May-LI

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING FOLDERS

Chaudhri, Imran ; Van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Context-Based Language Determination

Khoe May-LI ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri, Imran ; van Os, Marcel

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (18)
 2. 2008đến2009  (95)
 3. 2010đến2011  (60)
 4. 2012đến2014  (134)
 5. Sau 2014  (311)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (606)
 2. French  (148)
 3. German  (59)
 4. Chinese  (29)
 5. Korean  (26)
 6. Japanese  (15)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Os Marcel
 2. Van Os, Marcel
 3. Forstall Scott
 4. Lemay Stephen O
 5. Chaudhri Imran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...