skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Chủ đề: European Union xóa Chủ đề: Educational Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CULTURAL AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF EU SOFT POWER

P. I. Kasatkin ; N. V. Ivkina

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2018, Vol.9(1), pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2018-00003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FACTOR OF EDUCATION IN SOFT POWER OF THE UNITED STATES, CHINA AND THE EU: A COMPARATIVE ANALYSIS

E. A. Antyukhova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2019, Vol.10(2), pp.86-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.24411/2221-3279-2019-10018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Н. Ивкина В
  2. P. I. Kasatkin
  3. П. Касаткин И
  4. P. Kasatkin I
  5. N. V. Ivkina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...