skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Chủ đề: Educational Change xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Change wars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change wars

Hargreaves Andy; Fullan Michael

Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2009 - (370 CHA 2009) - ISBN9781934009314

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Routledge International Handbook of Teacher and School Development. Routledge International Handbooks of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Routledge International Handbook of Teacher and School Development. Routledge International Handbooks of Education

Day, Christopher, Ed

ISBN: 9780415669702 ; ISBN: 0415669707

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000: Equality, Policy, and Reform Reference books in international education v.39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000: Equality, Policy, and Reform Reference books in international education v.39

Arild Tjeldvoll

ISBN10: 0815324766 ; ISBN13: 9780815324768 ; E-ISBN10: 1315051354 ; E-ISBN13: 9781315051352

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Balancing change and tradition in global education reform: 2. ed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing change and tradition in global education reform: 2. ed.

Rotberg, Iris C.

Fördern lernen. Beratung,Vol.10

ISBN: 978-1-60709-501-9 ; ISBN: 1-60709-501-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Educational History: School, Society, and the Common Good

Jeynes, William H.

ISBN: 9781412914215 ; E-ISBN: 9781452232331 ; DOI: 10.4135/9781452232331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Shifting Global World of Youth and Education. Routledge Research in International and Comparative Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shifting Global World of Youth and Education. Routledge Research in International and Comparative Education

Brown, Mabel Ann, Ed

ISBN: 9781138210745 ; ISBN: 1138210749

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Policy-making in education a holistic approach in response to global changes.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy-making in education a holistic approach in response to global changes.

Ben-Peretz, Miriam

E-ISBN 1607091607 ; E-ISBN 1607091623 ; E-ISBN 1607091615 ; E-ISBN 9781607091608 ; E-ISBN 9781607091615 ; E-ISBN 9781607091622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Outside In: Minorities and the Transformation of American Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outside In: Minorities and the Transformation of American Education

Fass, Paula S

ISBN10: 0195071352 ; ISBN13: 9780195071351 ; E-ISBN10: 0195361202 ; E-ISBN13: 9780195361209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Hultqvist, Elisabeth ;Lindblad, Sverker ;Popkewitz, Thomas S.;; Hultqvist, Elisabeth ; Lindblad, Sverker ; Popkewitz, Thomas S.

Series ISSN: 2365-9548 ; ISBN: 978-3-319-61969-9 ; E-ISBN: 978-3-319-61971-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-61971-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Revisiting Dewey best practices for educating the whole child today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Dewey best practices for educating the whole child today

Stuckart, Daniel W

E-ISBN 9781607090281 ; E-ISBN 9781607090298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Trends Shaping Education 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends Shaping Education 2008

Organisation For Economic Cooperation And Development;; OECD (Corporate Author)

Trends Shaping Education

Series E-ISSN: 2218-7049 ; ISBN: 9789264046610 ; ISBN: 9264046615 ; E-ISBN: 9789264046627 ; E-ISBN: 9264046623 ; DOI: 10.1787/9789264046627-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Frontiers in Sociology of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers in Sociology of Education

Hallinan, Maureen T. , Ed.;; Hallinan, Maureen T.

ISBN: 978-94-007-1575-2 ; E-ISBN: 978-94-007-1576-9 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1576-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
An introduction to multicultural education from theory to practice.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to multicultural education from theory to practice.

Domnwachukwu, Chinaka Samuel

E-ISBN 1607096846 ; E-ISBN 1607096854 ; E-ISBN 9781607096832 ; E-ISBN 9781607096849 ; E-ISBN 9781607096856

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
International Handbook of Educational Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Handbook of Educational Policy

Nina Bascia ; Alister Cumming ; Amanda Datnow ; Kenneth Leithwood ; David Livingstone;; Bascia, Nina ; Cumming, Alister ; Datnow, Amanda ; Leithwood, Kenneth ; Livingstone, David

ISBN: 978-1-4020-3189-2 ; E-ISBN: 978-1-4020-3201-1 ; DOI: 10.1007/1-4020-3201-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Vicious Circles in Education Reform Assimilation, Americanization, and Fulfilling the Middle Class Ethic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vicious Circles in Education Reform Assimilation, Americanization, and Fulfilling the Middle Class Ethic

Shyman, Eric

E-ISBN 1475827237 ; E-ISBN 9781475827217 ; E-ISBN 9781475827224 ; E-ISBN 9781475827231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Power in practice adult education and the struggle for knowledge and power in society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power in practice adult education and the struggle for knowledge and power in society

Cervero, Ronald M

E-ISBN 0787947296 ; E-ISBN 9780787947293 ; E-ISBN 9780787958602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
To get a better school system one hundred years of education reform in Texas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To get a better school system one hundred years of education reform in Texas

Preuss, Gene B

E-ISBN 1603441115 ; E-ISBN 1603443746 ; E-ISBN 9781603441117 ; E-ISBN 9781603443746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Reviews of National Policies for Education: Latvia 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Latvia 2001

Organisation For Economic Cooperation And Development, Paris (France).;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264186415 ; ISBN: 9264186417 ; E-ISBN: 9789264192478 ; E-ISBN: 9264192476 ; DOI: 10.1787/9789264192478-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Educational Reform and Dissent

English, Fenwick W.;; Hunt, Thomas ; Carper, James ; Lasley, Thomas ; Raisch, C.

ISBN: 9781412956642 ; E-ISBN: 9781412957403 ; DOI: 10.4135/9781412957403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Teaching the way students learn practical applications for today's classrooms.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the way students learn practical applications for today's classrooms.

Cole, Jill E.;

E-ISBN 9781610480567 ; E-ISBN 9781610480574

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2003  (6)
 3. 2004đến2007  (14)
 4. 2008đến2012  (42)
 5. Sau 2012  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English, Fenwick W.
 2. Hargreaves, Andy
 3. Ye, Wangbei
 4. Bascia, Nina
 5. Pillai, Sarita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...