skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Principles of Corporate Governance 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Principles of Corporate Governance 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264015975 ; ISBN: 9264015973 ; E-ISBN: 9789264015999 ; E-ISBN: 926401599X ; DOI: 10.1787/9789264015999-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264215603 ; ISBN: 9264215603 ; E-ISBN: 9789264215610 ; E-ISBN: 9264215611 ; DOI: 10.1787/9789264215610-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264028630 ; ISBN: 9264028633 ; E-ISBN: 9789264028647 ; E-ISBN: 9264028641 ; DOI: 10.1787/9789264028647-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
OECD Investment Policy Reviews: Malaysia 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Malaysia 2013

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264194571 ; ISBN: 9264194576 ; E-ISBN: 9789264194588 ; E-ISBN: 9264194584 ; DOI: 10.1787/9789264194588-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
OECD Development Co-operation Peer Reviews: United Kingdom 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Development Co-operation Peer Reviews: United Kingdom 2014

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Development Co-operation Peer Reviews

ISBN: 9789264226555 ; ISBN: 9264226559 ; E-ISBN: 9789264226579 ; E-ISBN: 9264226575 ; DOI: 10.1787/9789264226579-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011

Organisation For Economic Cooperation And Development, Paris (France).;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264114562 ; ISBN: 9264114564 ; E-ISBN: 9789264114579 ; E-ISBN: 9264114572 ; DOI: 10.1787/9789264114579-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Access Pricing in Telecommunications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Pricing in Telecommunications

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264105928 ; ISBN: 9264105921 ; E-ISBN: 9789264105942 ; E-ISBN: 9264105948 ; DOI: 10.1787/9789264105942-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Ageing and Employment Policies

Series E-ISSN: 1990-1011 ; ISBN: 9789264036222 ; ISBN: 9264036229 ; E-ISBN: 9789264036239 ; E-ISBN: 9264036237 ; DOI: 10.1787/9789264036239-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Self Regulation: ROLE AND USE IN SUPPORTING CONSUMER INTERESTS

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Mar 1, 2015, Issue 247, pp.1-2,5-64

DOI: 0009715815; 10.1787/5js4k1fjqkwh-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
OECD Reviews of Innovation Policy: France 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Innovation Policy: France 2014

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Reviews of Innovation Policy

ISBN: 9789264213982 ; ISBN: 9264213988 ; E-ISBN: 9789264214026 ; E-ISBN: 926421402X ; DOI: 10.1787/9789264214026-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Market Structures and Network Sharing

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Nov 6, 2014, Issue 243, pp.1-2,5-89

DOI: 0009517566; 10.1787/5jxt46dzl9r2-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...