skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machtmosaik Zentralasien. Traditionen, Restriktionen, Aspirationen

Bilz-Leonhardt, Marlies

Central Asian Survey, 01 March 2009, Vol.28(1), p.86-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4937 ; E-ISSN: 1465-3354 ; DOI: 10.1080/02634930902771722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cultures merging A historical and economic critique of culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures merging A historical and economic critique of culture

Jones, Eric L.

E-ISBN 0691117373 ; E-ISBN 9780691171043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weichsel, V
 2. Sapper, M
 3. Jones, Eric L.
 4. Huterer, A
 5. Jones, Eric Lionel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...