skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du cyberespace à la datasphère. Le nouveau front pionnier de la géographie

Douzet, Frédérick ; Desforges, Alix

Netcom, 16 December 2018, pp.87-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-6014 ; E-ISSN: 2431-210X ; DOI: 10.4000/netcom.3419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcune lettere inedite relative ai rapporti diplomatici fra Carlo VIII e Bologna negli anni 1494-1496

Pucci Donati, Francesca

Laboratoire italien, 25 November 2016

ISSN: 1627-9204 ; E-ISSN: 2117-4970 ; DOI: 10.4000/laboratoireitalien.1072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and the Liquidation of European Colonial Rule in Tropical Africa, 1941-1963

Nwaubani, Ebere

Cahiers d’études africaines, 30 September 2003, pp.505-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le discours diplomatique et démagogique du cousin plaisant au Mali

Douyon, Denis

Cahiers d’études africaines, 01 January 2006, pp.883-906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.15417

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le discours diplomatique et démagogique du cousin plaisant au Mali

Douyon, Denis

15 December 2006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.6238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (4)
 2. English  (3)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Douyon, Denis
 2. Alix Desforges
 3. Nwaubani, Ebere
 4. C. Nwaubani
 5. Ebere Nwaubani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...