skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Economics xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms

Alessandro Sorrentino ; Roberto Henke ; Simone Severini

E-ISBN 9781409421948 ; E-ISBN 9781409421955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa

Fraser, Gavin ; Tilburg, Aad Van ; Obi, Ajuruchukwu ; Schalkwyk, Herman D. Van

ISBN: 9789086861347 ; ISBN: 9789086861682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways to impact and the strategic role of universities: new evidence on the breadth and depth of university knowledge exchange in the UK and the factors constraining its development

Hughes, Alan ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, 2012, Vol. 36(3), pp.723-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: 10.1093/cje/bes017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age

Weststeijn, Arthur

ISBN: 9789004221390 ; ISBN: 9789004221406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Southeast Asian affairs 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2011

Singh, Daljit;

E-ISBN 9789814345026 ; E-ISBN 9789814345033 ; E-ISBN 9789814345040 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Regional outlook Southeast Asia 2011-2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2011-2012.

Montesano, Michael J ;Onn, Lee Poh;

E-ISBN 9789814311007 ; E-ISBN 9789814311694 ; E-ISBN 9814311006 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...