skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy and society : a study in the integration of economic and social theory

Parsons Talcott; Smelser Neil J. joint author

Glencoe, Ill. : Free Press, [1956] - (306.3 PAR 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Economies of abandonment social belonging and endurance in late liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economies of abandonment social belonging and endurance in late liberalism

Povinelli, Elizabeth A

ISBN: 9780822350668 ; ISBN: 9780822350842

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Free market fairness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free market fairness

Tomasi, John

ISBN: 9780691144467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Knowledge and coordination a liberal interpretation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge and coordination a liberal interpretation

Klein, Daniel B

ISBN: 9780199794126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
French liberalism in the 19th century an anthology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French liberalism in the 19th century an anthology

Robert Leroux;; Leroux, Robert ; Hart, David M

ISBN: 9780415687423 ; E-ISBN: 9780203119051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Reviving the invisible hand the case for classical liberalism in the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviving the invisible hand the case for classical liberalism in the twenty-first century

Lal, Deepak

ISBN: 0691125910 ; ISBN: 9780691125916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Ordoliberalism, law and the rule of economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordoliberalism, law and the rule of economics

Ordoliberalism As An Irritating German Idea,Verfasserin; Hien, Josef ; Joerges, Christian ; Hertie School Of Governance ; Ordoliberalism As An Irritating German Idea

ISBN: 9781509919048 ; E-ISBN: 9781509919055 ; E-ISBN: 9781509919062

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Ungesunder Menschenverstand Einsichten eines liberalen Ökonomen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ungesunder Menschenverstand Einsichten eines liberalen Ökonomen

Borner, Silvio

ISBN: 9783038236818

Toàn văn không sẵn có

9
Globalization and the new politics of embedded liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and the new politics of embedded liberalism

Hays, Jude C

ISBN10: 0195369327 ; ISBN10: 0195369335 ; ISBN13: 9780195369328 ; ISBN13: 9780195369335 ; E-ISBN10: 0199708932 ; E-ISBN13: 9780199708932

Toàn văn không sẵn có

10
Return of the "L" Word: A Liberal Vision for the New Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return of the "L" Word: A Liberal Vision for the New Century

Massey, Douglas S

ISBN10: 0691123039 ; ISBN13: 9780691123035 ; E-ISBN10: 1400826519 ; E-ISBN13: 9781400826513

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Agriculture, peasantry and poverty in Turkey in the neo-liberal age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agriculture, peasantry and poverty in Turkey in the neo-liberal age

Öztürk, Murat

ISBN: 9789086861927 ; ISBN: 9789086867486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas: Routledge frontiers of political economy 85
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas: Routledge frontiers of political economy 85

Arthur T. Dennd Ravi K. Roy

ISBN10: 0415700906 ; ISBN13: 9780415700900 ; E-ISBN10: 0203020669 ; E-ISBN13: 9780203020661

Toàn văn không sẵn có

13
Individualism and the Social Order: The Social Element in Liberal Thought Routledge frontiers of political economy 55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualism and the Social Order: The Social Element in Liberal Thought Routledge frontiers of political economy 55

McCann, Charles R

ISBN10: 0415326273 ; ISBN13: 9780415326278 ; E-ISBN10: 0203488725 ; E-ISBN13: 9780203488720

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Hayek and After: Hayekian Liberalism as a Research Programme Routledge Studies in Social and Political Thought v.1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hayek and After: Hayekian Liberalism as a Research Programme Routledge Studies in Social and Political Thought v.1

Shearmur, Jeremy

ISBN10: 0415140587 ; ISBN13: 9780415140584 ; E-ISBN10: 0203438345 ; E-ISBN13: 9780203438343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Economics and Utopia: Why the Learning Economy is Not the End of History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics and Utopia: Why the Learning Economy is Not the End of History

Hodgson, Geoffrey Martin

ISBN10: 0415075068 ; ISBN10: 041519685X ; ISBN13: 9780415075060 ; ISBN13: 9780415196857 ; E-ISBN10: 0203025717 ; E-ISBN13: 9780203025710

Toàn văn không sẵn có

16
Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a Post-Enlightenment Project
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a Post-Enlightenment Project

Gaus, Gerald F

ISBN10: 0761961399 ; ISBN10: 0761961380 ; ISBN13: 9780761961390 ; ISBN13: 9780761961383 ; E-ISBN10: 1412932114 ; E-ISBN13: 9781412932110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Globalization of Liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Liberalism

Eivind Hovnd Edward Keene

ISBN10: 0333724755 ; ISBN13: 9780333724750 ; E-ISBN10: 0230519385 ; E-ISBN13: 9780230519381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Life and Money - The Genealogy of the Liberal Economy and the Displacement of Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life and Money - The Genealogy of the Liberal Economy and the Displacement of Politics

Tellmann, Ute

ISBN: 9780231182263 ; E-ISBN: 9780231544078 ; E-ISBN: 0231544073

Toàn văn sẵn có

19
Masters of the universe Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masters of the universe Hayek, Friedman, and the birth of neoliberal politics.

Jones, Daniel Stedman

E-ISBN 9780691151571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Basic income reconsidered social justice, liberalism and the demands of equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic income reconsidered social justice, liberalism and the demands of equality

Birnbaum, Simon

ISBN: 9780230114067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến2002  (8)
 3. 2003đến2008  (19)
 4. 2009đến2014  (20)
 5. Sau 2014  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. German  (11)
 3. French  (3)
 4. Polish  (1)
 5. Swedish  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leroux, Robert
 2. Lal, Deepak
 3. Reichhold, Clemens
 4. Bezanson, Kate
 5. Gersemann, Olaf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...