skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa Chủ đề: Economic Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity

World Bank

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464800108 ; ISBN: 1464800103 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0010-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Gender-sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru : Improving the Impact on Women in Poverty and their Families
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender-sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru : Improving the Impact on Women in Poverty and their Families

Ward, Bernie ; Strongman, John

Directions in development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821382080 ; ISBN: 082138208X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness

Wu, Kin Bing ; Young, Mary Eming ; Cai, Jianhua

Directions in Development

Series ISSN: 2012-0716 ; ISBN: 9780821395646 ; ISBN: 0821395645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Social Justice and Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Justice and Development

Morvaridi, Behrooz, Dr

E-ISBN: 9780230581999 E-ISBN: 0230581994 DOI: 10.1057/9780230581999 ISBN: 9781403992390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
New perspectives on international migration and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on international migration and development

Cortina, Jeronimo

E-ISBN 9780231156806 ; E-ISBN 9780231527491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Awakening giants, feet of clay assessing the economic rise of China and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awakening giants, feet of clay assessing the economic rise of China and India

Bardhan, Pranab

E-ISBN 0691129940 ; E-ISBN 9780691156408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and Central Asia

Bussolo, Maurizio ; Lopez-Calva, Luis F.

Europe and Central Asia Reports

ISBN: 978-1-4648-0230-0 ; E-ISBN: 978-1-4648-0267-6 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0230-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in Latin America

Hall, Gillette, Dr ; Patrinos, Harry Anthony

E-ISBN: 9780230377226 E-ISBN: 023037722X DOI: 10.1057/9780230377226 ISBN: 9781403999382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mexico why a few are rich and the people poor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexico why a few are rich and the people poor

Ruiz, Ramón Eduardo

E-ISBN 0520262352 ; E-ISBN 9780520262355 ; E-ISBN 9780520262362 ; E-ISBN 9780520947528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Aid Paradigm : Western Currents and Asian Alternatives

Sörensen, Jens Stilhoff, Dr

E-ISBN: 9780230277281 E-ISBN: 0230277284 DOI: 10.1057/9780230277281 ISBN: 9780230577664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a New Poverty Agenda in Asia: Social Policies and Economic Transformation

de Haan, Arjan

ISBN: 9788132105046 ; E-ISBN: 9788132112273 ; DOI: 10.4135/9788132106111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Growth, Inequality and Social Development in India : Is Inclusive Growth Possible?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth, Inequality and Social Development in India : Is Inclusive Growth Possible?

Nagaraj, R

E-ISBN: 9781137000767 E-ISBN: 1137000767 DOI: 10.1057/9781137000767 ISBN: 9781137000750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Breaking out of the poverty trap case studies from the Tibetan Plateau in Yunnan, Qinghai and Gansu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking out of the poverty trap case studies from the Tibetan Plateau in Yunnan, Qinghai and Gansu

Wang, Luolin

E-ISBN 9781938134074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Inspired Finance : The Role of Faith in Microfinance and International Economic Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inspired Finance : The Role of Faith in Microfinance and International Economic Development

Looft, Michael

E-ISBN: 9781137450784 E-ISBN: 1137450789 DOI: 10.1057/9781137450784 ISBN: 9781137450777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Poverty traps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty traps

E-ISBN 0691125007 ; E-ISBN 9780691125008 ; E-ISBN 9780691170930 ; E-ISBN 9781400841295

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Water and sanitation in Uganda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and sanitation in Uganda

E-ISBN 9781464807114 ; E-ISBN 9781464807138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Financial inclusion, innovation, and investments biotechnology and capital markets working for the poor.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial inclusion, innovation, and investments biotechnology and capital markets working for the poor.

Christy, Ralph D

E-ISBN 9814329932 ; E-ISBN 9789814329934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Commodity price volatility and inclusive growth in low-income countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodity price volatility and inclusive growth in low-income countries

Arezki, Rabah

E-ISBN 1616353791 ; E-ISBN 9781475544541 ; E-ISBN 9781475545197 ; E-ISBN 9781616353797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The aid trap hard truths about ending poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The aid trap hard truths about ending poverty

Hubbard, R. Glenn

E-ISBN 0231145624 ; E-ISBN 9780231145626 ; E-ISBN 9780231519502

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Inclusive growth, full employment, and structural change implications and policies for developing Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive growth, full employment, and structural change implications and policies for developing Asia

Felipe, Jesus

E-ISBN 0857285726 ; E-ISBN 0857282298 ; E-ISBN 9780857285720

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (11)
 4. 2012đến2014  (12)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 世界銀行
 2. Bussolo, Maurizio
 3. Looft, Michael
 4. Cerami, Alfio
 5. Lehmann, Hartmut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...