skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.499  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Earth Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Union of Crystallography newsletter

ISSN1067-0696

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diamond and related materials

ISSN0925-9635

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemické listy

ISSN0009-2770

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian journal of marine sciences

ISSN0379-5136

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary-Layer Meteorology

ISSN0006-8314

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic geochemistry

ISSN0146-6380

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of geochemical exploration

ISSN0375-6742

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemie der Erde

ISSN0009-2819

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of sea research (Den Burg. Print)

ISSN1385-1101

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Mineralogist

ISSN0003-004X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiment in Geosciences

ISSN0869-2904

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEOCHEMICAL JOURNAL

ISSN0016-7002

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogical Magazine

ISSN0026-461X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and Chemistry of Minerals

ISSN0342-1791

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine and petroleum geology

ISSN0264-8172

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of analytical atomic spectrometry

ISSN0267-9477

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of physical chemistry. A

ISSN1089-5639

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lithology and Mineral Resources

ISSN0024-4902

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoir (The Paleontological Society)

ISSN0078-8597

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 2, Mécanique, physique, chimie, sciences de l'univers, sciences de la terre

ISSN0764-4450

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 5.499  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.155)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.346)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (30)
 2. 1969đến1980  (56)
 3. 1981đến1992  (102)
 4. 1993đến2005  (506)
 5. Sau 2005  (4.590)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.166)
 2. German  (184)
 3. French  (137)
 4. Chinese  (81)
 5. Spanish  (32)
 6. Portuguese  (22)
 7. Japanese  (20)
 8. Italian  (5)
 9. Czech  (4)
 10. Norwegian  (3)
 11. Arabic  (3)
 12. Dutch  (2)
 13. Hungarian  (1)
 14. Russian  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Vietnamese  (1)
 17. Persian  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (112)
 2. T - Technology .  (33)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bond-Lamberty, Ben
 2. Zhang, Y.
 3. Gruau, Gérard
 4. Gilbert, Jack Anthony
 5. Chin, Wei-Chun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...