skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa Chủ đề: Drama xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Speaking in tongues language at play in the theatre.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking in tongues language at play in the theatre.

Marvin Carlson

E-ISBN 0472115472 ; E-ISBN 0472026550 ; E-ISBN 9780472115471 ; E-ISBN 9780472033928 ; E-ISBN 9780472026555

Toàn văn sẵn có

2
Arthur Miller's global theater
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthur Miller's global theater

Enoch Brater

E-ISBN 0472115936 ; E-ISBN 0472025066 ; E-ISBN 9780472115938 ; E-ISBN 9780472025060

Toàn văn sẵn có

3
Utopia in performance finding hope at the theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia in performance finding hope at the theater.

Jill Dolan

E-ISBN 0472099078 ; E-ISBN 0472069071 ; E-ISBN 0472025570 ; E-ISBN 9780472099078 ; E-ISBN 9780472069071 ; E-ISBN 9780472025572

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dolan, Jill
  2. Jill Dolan
  3. Dolan, J.
  4. Brater, Enoch
  5. Carlson, Marvin, 1935

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...