skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Doanh nghiệp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Brealey Richard A.; Marcus Alan J; Myers Stewart C

Boston,... : Irwin, McGraw-Hill , 1999 - (658.15 BRE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
2
Foundations of financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of financial management

Block Stanley B.; Hirt Geoffrey A

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002 - (658.15 BLO 2002) - ISBN0072422645 (student ed. : alk. paper);ISBN0072422769 (disc)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance

Ross Stephen A.; Jaffe Jeffrey F.; Westerfield Randolph

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2005. - (658.15 ROS 2007) - ISBN0072829206 (alk. paper);ISBN0072871946 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
4
Fundamentals of corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Ross Stephen A.; Jordan Bradford D; Westerfield Randolph

Boston : McGraw-Hill, 2010 - (658.15 ROS 2010) - ISBN9780070183346

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
5
Financial management and analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial management and analysis

Fabozzi Frank J.; Habegger Wendy D

Hoboken : Wiley, 2003 - ISBN0471234842;ISBN0471477613 (workbook)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on the cross investments between the Broken Hill Proprietary Company Limited and Elders IXL Limited : National companies and securities commission september 1986

Canberra : Australian Government Publishing Service, 1986. - (346.94 REP 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài chính doanh nghiệp hiện đại

Nguyễn Thị Liên Hoa; Nguyễn Thị Ngọc Trang; Nguyễn Thị Uyên Uyên; Phan Thị Bích Nguyệt; Trần Ngọc Thơ Chủ biên

Tp. HCM : Thống kê, 2003 - (658.15 TAI 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Short-term financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-term financial management

Maness Terry S.; Zietlow John T

Fort Worth : Dryden Press, c1998. - (658.15 MAN 1998) - ISBN0155039717

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance

Berk Jonathan B.; DeMarzo Peter M

Boston, MA : Prentice Hall, c2011. - (658.15 BER 2011) - ISBN9780132453226

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài chính công ty những vấn đề thiết yếu

Nguyễn Đỗ

H. : LĐXH, 2007 - (658.15 NG-Đ 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài chính doanh nghiệp : lưu hành nội bộ

Dương Đức Lân Chủ biên; Lưu Thị Hương Chủ biên

H. : [Knxb], 1996 - (658.15 TAI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính công ty cổ phần

Nghiêm Văn Lợi; Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Năng Phúc Chủ biên

H. : Tài chính, 2006 - (658.15 PHA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The real world of finance : 12 lessons for the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real world of finance : 12 lessons for the 21st century

Sagner James S.

New York : Wiley, c2002. - (658.15 SAG 2002) - ISBN047120997X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính doanh nghiệp

H. : LĐXH, 2008 - (658.15 QUA 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại bưu điện tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05

Nguyễn Đình Danh; Trần Anh Tài Người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (658.152 NG-D 2007)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huy động và sử dụng vốn tại Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60.34.05

Phạm Trần Đệ; Từ Quang Phương Người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (658.152 PH-Đ 2007)

Truy cập trực tuyến

17
Principles of corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of corporate finance

Brealey Richard A.; Myers Stewart C

Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2003 - (658.15 BRE 2003) - ISBN0072869461

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Phan Thị Cúc; Nguyễn Trung Trực chủ biên; Đặng Thị Trường Giang chủ biên

H. : Tài chính, 2010 - (658.15 PH-C(2) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Trần Hà Linh; Đặng Đức Sơn người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2010 - (658.15 TR-L 2010)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Phạm Văn Dược; Huỳnh Lợi

H. : Tài chính, 2009 - (658.15 PH-D 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến2002  (8)
 3. 2003đến2006  (8)
 4. 2007đến2011  (18)
 5. Sau 2011  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (35)
 2. Sách  (32)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (44)
 2. English  (23)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Đức Vui
 2. Ross Stephen A
 3. Từ Quang Phương
 4. Myers Stewart C
 5. Vũ Công Ty

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...