skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Diplomacy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW

Ilieva, Jana ; Dashtevski, Aleksandar ; Kokotovic, Filip

UTMS Journal of Economics, Dec 2018, Vol.9(2), pp.201-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18576974 ; E-ISSN: 18576982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egemen Devletler Arasinda Istikrarli Baris ve Uzlasma Süreci/Stable Peace and Reconciliation Between Sovereign States

Mandaci, Nazif

Ege Akademik Bakis, Jul 2012, Vol.12(3), pp.415-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303099X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union - Asia-Pacific Trade Relations: Tentative Bilateralism amidst Competing Plurilateral Initiatives

Beatriz Pérez de Las Heras

Romanian Journal of European Affairs, 01 December 2016, Vol.16(4), pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEANIZATION OF ROMANIAN FOREIGN POLICY

Popescu, Liliana

Romanian Journal of European Affairs, Dec 2010, Vol.10(4), pp.50-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Jos Leijten

European Journal of Futures Research, 01 December 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hosting the Small Island Developing States: two scenarios

Milla, Emilia

International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2018, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17568692 ; E-ISSN: 17568706 ; DOI: 10.1108/IJCCSM-10-2017-0183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ALBANIA

Shehu, Migena

"Perspectives of Business Law" Journal, Dec 2017, Vol.6(1), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22860649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aleksandar Dashtevski
  2. Ilieva, Jana
  3. Popescu, Liliana
  4. Kokotovic, Filip
  5. de Las Heras, Beatriz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...