skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 141  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Diplomacy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovar Public Diplomacy

Baliqi, Bekim ; Brovina, Ngadhnjim ; Nuhiu, Fjolle

ILIRIA International Review, 2013, Vol.3(1), pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of diplomacy with special reference to the anti-diplomacy of the postmodern and unipolar world

Vlajki Emil

Politeia, 01 January 2016, Vol.6(12), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-9641 ; E-ISSN: 2566-2805

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy in an era of digital diplomacy

Adesina, Olubukola S.

Cogent Social Sciences, 01 January 2017, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-1886 ; DOI: 10.1080/23311886.2017.1297175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parallel diplomacy and the International Relations of the regions

Zidane Zeraoiu

Desafíos, 01 July 2011, Vol.23(1), pp.56-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The science and culture of memory in Serbian diplomacy

Branislav Pantovic ; Gabriela Michelini

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 December 2018, Issue 120, pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X ; DOI: 10.24241/rcai.2018.120.3.241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China‘s Climate Change Policy Strengthening Its Diplomacy

Ica Wulansari

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2016, Vol.5(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fence-Wall diplomacy is a factor for boundary security

I. S. Zonn ; S. S. Zhiltsov

Problemy Postsovetskogo Prostranstva, 01 December 2018, Vol.5(4), pp.351-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2313-8920 ; E-ISSN: 2587-8174 ; DOI: 10.24975/2313-8920-2018-5-4-351-368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incognito and the New Diplomacy: The Case of Tsar Peter

Jansson M

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 December 2018, Vol.63(6), pp.13-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160 ; E-ISSN: 2541-9099 ; DOI: 10.24833/2071-8160-2018-6-63-13-34

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The School of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO

Valery I. Salygin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.43(4), pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia pública y América del Sur. De los conceptos a la práctica: Telesur y el caso venezolano

Sousa Matos, Érico

Desafíos, 01 January 2016, Vol.28(1), pp.399-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112 ; DOI: 10.12804/desafios28.1.2016.10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: a 'Deus ex Machina' for international development and relations: Comment on "A Ghost in the Machine? Politics in Global Health Policy"

Kevany, Sebastian

International journal of health policy and management, July 2014, Vol.3(2), pp.111-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; PMID: 25114951 Version:1 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2014.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied global health diplomacy: profile of health diplomats accredited to the UNITED STATES and foreign governments

Brown, Matthew D. ; Bergmann, Julie N. ; Novotny, Thomas E. ; Mackey, Tim K.

Globalization and Health, Jan 11, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-017-0316-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olympic Diplomacy and the Emerging States: Striving for Influence in the Multipolar World

Luša Đana

Croatian International Relations Review, 01 September 2017, Vol.23(79), pp.73-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1848-5782 ; DOI: 10.1515/cirr-2017-0015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile's role in global health diplomacy: a narrative literature review.(Report)

Ramirez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepulveda, Dino ; Labonte, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Nov 16, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Общественная дипломатия России и Казахстана как инструмент формирования государственной молодежной политики

Айтжанова, Динара ; Ветренко, Инна

Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serii︠a︡ 4, Istorii︠a︡, Regionovedenie, Mezhdunarodnye Otnoshenii︠a︡, Mar 2017, Vol.22(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19989938 ; E-ISSN: 23128704 ; DOI: 10.15688/jvolsu4.2017.1.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural demands of the host-nation: International student experience and the public diplomacy consequences.(Report)

Triana, Benjamin

Journal of International Students, 2015, Vol.5(4), p.383(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-3104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role and Impact of the Small States’ Diplomacy on Regional and International Security

Gashi, Bejtush

ILIRIA International Review, 2016, Vol.6(1), pp.145-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A symbiotic relationship: Norwegian diplomacy and Norwegian journalism on war and peace in Guatemala

Roy Krøvel

Conflict & Communication Online, 01 April 2011, Vol.10(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1618-0747

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere

Fredy Munthe

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2016, Vol.5(2), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 141  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (135)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (4)
 3. 2008đến2010  (16)
 4. 2011đến2014  (35)
 5. Sau 2014  (83)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (140)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (128)
 2. Portuguese  (51)
 3. Spanish  (40)
 4. French  (12)
 5. German  (7)
 6. Russian  (3)
 7. Turkish  (3)
 8. Czech  (1)
 9. Catalan  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luša, Đana
 2. Kevany, Sebastian
 3. Aranda Bustamante, Gilberto
 4. Leijten, Jos
 5. Sundquist, Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...