skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Chủ đề: Diplomacy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

E-ISBN: 9781473955714 ; E-ISBN: 1473955718 ; DOI: 10.4135/9781473955714

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of American Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Jan 24, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of American Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Jan 24, 2013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Eastern Congo, Complex Conflicts And High-Stakes Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

All Things Considered, Feb 6, 2014

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panda Diplomacy: Michelle Obama Concludes Visit To China.(Audio file)(Broadcast transcript)

Morning Edition, March 27, 2014

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parsing The Potential For Diplomacy In Iran.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 15, 2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter Diplomacy: State Department 2.0.(use of social media)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Feb 21, 2012

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parsing The Potential For Diplomacy In Iran.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 15, 2012

Toàn văn sẵn có

11
The Media and Public Diplomacy: Lynley Marshall
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Media and Public Diplomacy: Lynley Marshall

E-ISBN: 9781473958586 ; E-ISBN: 147395858X ; DOI: 10.4135/9781473958586

Toàn văn sẵn có

12
China's Diplomacy for the Information Age: A Presentation by Prof. Greg Austin
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Diplomacy for the Information Age: A Presentation by Prof. Greg Austin

E-ISBN: 9781473958593 ; E-ISBN: 1473958598 ; DOI: 10.4135/9781473958593

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veterans of 'Pingpong Diplomacy' Revisit China.(1200-1300)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Saturday, April 1, 2006

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veterans of 'Pingpong Diplomacy' Revisit China.(1200-1300)(Broadcast transcript)(Audio file)

Weekend Edition Saturday, April 1, 2006

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: Pingpong diplomacy.(8:00-9:00 PM)(Broadcast transcript)

All Things Considered, March 21, 2001

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Palestinian Leadership Tests U.S. Diplomacy.(8:00-9:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Feb 28, 2006

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Palestinian Leadership Tests U.S. Diplomacy.(8:00-9:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Feb 28, 2006

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Engages in Energy Diplomacy.(1000-1100)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, May 1, 2006

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expert: Diplomacy Better Than Force.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Nov 22, 2007

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Relationship between espionage and diplomacy.(2:00-3:00 PM)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, March 2, 2004

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (9)
 2. 1992đến2002  (14)
 3. 2003đến2006  (67)
 4. 2007đến2011  (47)
 5. Sau 2011  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kxas - Tv
 2. Ed Herlihy
 3. Wbap - Tv
 4. Hart, Brooke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...