skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Diamond Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry Winston Diamond Corporation reports Second Quarter Results: Strong increase in sales and earnings.(Company overview)

Plus Financial Reports, June 1, 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik completes 6th Aboriginal development program.(DIGGING THE DIRT)

Diamond Intelligence Briefs, Jan 4, 2011, Vol.25(638), p.6380

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rio Tinto plans more NWT diamond exploration, says GGL.(DIGGING THE DIRT)

Diamond Intelligence Briefs, Feb 10, 2011, Vol.25(643), p.6434

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery Air subsidiary to assist with Northern Ontario wildfire evacuations

Airline Industry Information, July 27, 2011

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All that glitters: diamond mining and Taicho youth in Behchoko, Northwest Territories

Davison, Colleen M. ; Hawe, Penelope

Arctic, 2012, Vol.65(2), p.214(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BHP Billiton to up number of Northerners at Ekati.(CANADA)

Diamond Intelligence Briefs, Nov 16, 2010, Vol.25(631), p.6289

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underground operations start at Diavik mine

National Jeweler, March 26, 2010

ISSN: 0027-9544

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aber Resources Ltd.(Aber Diamond Corp.)(Brief Article)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, Jan, 2001, Vol.202(1), p.ww25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik diamond project.(Brief Article)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, Jan, 2000, Vol.201(1), p.37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry Winston Diamond Corporation reports Third Quarter Results: Company posts solid sales growth

Plus Financial Reports, Dec 10, 2010

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik Diamond Mines expects to move 4,000 truckloads of fuel and supplies from Yellowknife.(Brief Article)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, March, 2001, Vol.202(3), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik Diamond Mines Inc. (Northwest Territories).(construction on progress)(Brief Article)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, March, 2002, Vol.203(3), p.22(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McWatters Mining Inc. temporarily shut down its underground operations at the Sigma-Lamaque complex.(Brief Article)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, March, 2001, Vol.202(3), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik Diamond Mines Inc. (DDMI). (Northwest Territories).(Brief Article)(Statistical Data Included)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, Dec, 2001, Vol.202(12), p.16FF(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik poised to become Canada's second diamond producer

Robertson, Rob

Northern Miner, Oct 26, 1998, p.B3

ISSN: 0029-3164

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik reaches safety milestone.(DIGGING THE DIRT)

Diamond Intelligence Briefs, May 5, 2010, Vol.25(604), p.5962

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik Diamond production exceeds expectations.(REGIONAL NEWS - U.S. & CANADA)(Diavik Diamond Mines Inc.)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, Sept, 2007, Vol.208(7), p.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aber to increase trade with Israel diamond dealers.(Facets)

Israel Diamonds, Dec, 2004, Issue 197, p.51(1)

ISSN: 0021-2016

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argyle Diamonds Australia

PACE (Process & Control Engineering), March 27, 2004

ISSN: 0816-8148

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diavik diamonds ready for market. (Mining and Exploration)

Diamond Intelligence Briefs, Jan 24, 2003, Vol.18(374), p.2583(1)

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (13)
 2. 1997đến2001  (63)
 3. 2002đến2006  (91)
 4. 2007đến2012  (84)
 5. Sau 2012  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (149)
 2. Bài báo  (126)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bates, Rob
 2. Shor, Russell
 3. Roskin, Gary
 4. Anonymous
 5. Benson, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...