skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản OECD iLibrary xóa Tất cả các phiên bản Organisation for Economic Co-Operation and Development xóa Tất cả các phiên bản Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Integrating Human Rights into Development, 2nd Edition: Donor Approaches, Experiences and Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Human Rights into Development, 2nd Edition: Donor Approaches, Experiences and Challenges

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author) ; The World Bank (Corporate Author)

E-ISBN: 9789264202108 ; E-ISBN: 9264202102 ; DOI: 10.1787/9789264202108-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Development Co-operation Reviews: Norway 1999
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development Co-operation Reviews: Norway 1999

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Development Co-operation Reviews

Series E-ISSN: 2074-3688 ; ISBN: 9789264171695 ; ISBN: 926417169X ; E-ISBN: 9789264180567 ; E-ISBN: 9264180567 ; DOI: 10.1787/9789264180567-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Corporate Governance in Development: The Experiences of Brazil, Chile, India, and South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Development: The Experiences of Brazil, Chile, India, and South Africa

Organisation for Economic Co-Operation and Development;; OECD Development Centre (Corporate Author) ; Cipe (Corporate Author)

ISBN: 9789264106581 ; ISBN: 9264106588 ; E-ISBN: 9789264106598 ; E-ISBN: 9264106596 ; DOI: 10.1787/9789264106598-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Denmark 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Development Co-operation Peer Reviews: Denmark 2016

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Development Co-operation Peer Reviews

ISBN: 9789264259355 ; ISBN: 926425935X ; E-ISBN: 9789264259362 ; E-ISBN: 9264259368 ; DOI: 10.1787/9789264259362-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Linking Security System Reform and Armed Violence Reduction: Programming Note
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking Security System Reform and Armed Violence Reduction: Programming Note

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Conflict and Fragility

Series E-ISSN: 2074-3637 ; E-ISBN: 9789264107212 ; E-ISBN: 9264107215 ; DOI: 10.1787/9789264107212-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
OECD Development Co-operation Peer Reviews: United Kingdom 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Development Co-operation Peer Reviews: United Kingdom 2014

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Development Co-operation Peer Reviews

ISBN: 9789264226555 ; ISBN: 9264226559 ; E-ISBN: 9789264226579 ; E-ISBN: 9264226575 ; DOI: 10.1787/9789264226579-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Poverty and Health
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Health

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author) ; WHO (Corporate Author)

DAC Guidelines and Reference Series

Series E-ISSN: 1990-0988 ; ISBN: 9789264100183 ; ISBN: 9264100180 ; E-ISBN: 9789264100206 ; E-ISBN: 9264100202 ; DOI: 10.1787/9789264100206-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
From Power Struggles to Sustainable Peace: Understanding Political Settlements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Power Struggles to Sustainable Peace: Understanding Political Settlements

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Conflict and Fragility

Series E-ISSN: 2074-3637 ; E-ISBN: 9789264116498 ; E-ISBN: 9264116494 ; DOI: 10.1787/9789264116498-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
OECD Development Assistance Peer Reviews: United Kingdom 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Development Assistance Peer Reviews: United Kingdom 2010

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Development Assistance Peer Reviews

Series E-ISSN: 2222-7466 ; E-ISBN: 9789264098329 ; E-ISBN: 9264098321 ; DOI: 10.1787/9789264098329-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Democracy, Decentralisation and Deficits in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Decentralisation and Deficits in Latin America

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author) ; IDB (Corporate Author)

Development Centre Seminars

Series E-ISSN: 2074-3750 ; ISBN: 9789264160606 ; ISBN: 9264160604 ; E-ISBN: 9789264162501 ; E-ISBN: 926416250X ; DOI: 10.1787/9789264162501-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Preventing and Reducing Armed Violence in Urban Areas: Programming Note
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing and Reducing Armed Violence in Urban Areas: Programming Note

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Conflict and Fragility

Series E-ISSN: 2074-3637 ; E-ISBN: 9789264107199 ; E-ISBN: 9264107193 ; DOI: 10.1787/9789264107199-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...