skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Chủ đề: Democratization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mongols From Country to City: Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongols From Country to City: Floating Boundaries, Pastoralism and City Life in the Mongol Lands

Bruun, Ole;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788776945114 ; ISBN: 9788791114410 ; ISBN: 8776945111 ; ISBN: 8791114411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Democracy and National Identity in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and National Identity in Thailand

Connors, Michael Kelly; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Studies in Contemporary Asian History

ISBN: 9788776945152 ; ISBN: 9788776940027 ; ISBN: 8776945154 ; ISBN: 8776940020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-Conflict Society

Öjendal, Joakim ; Lilja, Mona; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 043 0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...