skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: China xóa Chủ đề: Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Victorious and vulnerable why democracy won in the 20th century and how it is still imperiled.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victorious and vulnerable why democracy won in the 20th century and how it is still imperiled.

Gat, Azar

E-ISBN 1442201169 ; E-ISBN 9781442201149 ; E-ISBN 9781442201163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
When trees fall, monkeys scatter rethinking democracy in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When trees fall, monkeys scatter rethinking democracy in China

Keane, John

E-ISBN 9781786343598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
China's peaceful rise in a global context a domestic aspect of China's road map to democratization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's peaceful rise in a global context a domestic aspect of China's road map to democratization.

Zhou, Jinghao

E-ISBN 0739133373 ; E-ISBN 9780739133378

Toàn văn sẵn có

4
Making China Strong : The Role of Nationalism in Chinese Thinking on Democracy and Human Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making China Strong : The Role of Nationalism in Chinese Thinking on Democracy and Human Rights

Weatherley, Robert

E-ISBN: 9781137313614 E-ISBN: 1137313617 DOI: 10.1057/9781137313614 ISBN: 9780230284616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Democracy in China challenge or opportunity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in China challenge or opportunity

Yu, Keping

E-ISBN 9789814641524 ; E-ISBN 9789814641531

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weatherley, Robertmmnmmauthor
  2. Keane, John
  3. Wu, Mary Xiu-Fang
  4. Weatherley, Robert
  5. Yu, Kepingmmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...