skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Data xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data Visualization
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Visualization

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

2
Semantic Networks
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Networks

Encyclopedia of Social Networks

ISBN: 9781412979115

Toàn văn không sẵn có

3
Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions

Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems

ISBN: 9781605662640

Toàn văn không sẵn có

4
Multivariate Geovisualization
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate Geovisualization

Blackwell Companions to Geography: The Handbook of Geographic Information Science

ISBN: 9781405107952

Toàn văn không sẵn có

5
Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions

Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781609601003

Toàn văn không sẵn có

6
Location-Based Environments And Technologies
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-Based Environments And Technologies

The SAGE Handbook of Digital Technology Research

ISBN: 9781446200476

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...