skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Daidalos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA

NGUYEN, Huu Nghia; WETTERWALD, Michelle

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD CDMA

NGUYEN Huu Nghia

2005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of mobility and qos in 4g scenarios

Jesus, Vitor ; Sargento, Susana ; Almeida, Miguel ; Corujo, Daniel ; Aguiar, Rui ; Gozdecki, Janusz ; Carneiro, Gustavo ; Banchs, Albert ; Yáñez-Mingot, Pablo

Proceedings of the 3rd ACM workshop on qos and security for wireless and mobile networks, 22 October 2007, pp.47-54

ISBN: 9781595938060 ; ISBN: 1595938060 ; DOI: 10.1145/1298239.1298249

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual identities in authentication and authorization scenarios

Hernandez, Santiago ; Skarmeta, Antonio

Proceedings of the 2006 International Conference on privacy, security and trust, 30 October 2006, pp.1-4

ISBN: 1595936041 ; ISBN: 9781595936042 ; DOI: 10.1145/1501434.1501502

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gozdecki, Janusz
 2. Corujo, Daniel
 3. Carneiro, G.
 4. Sargento, S.
 5. WETTERWALD, Michelle

theo chủ đề:

 1. MBMS
 2. 3GPP
 3. B3G
 4. Broadcast
 5. TD CDMA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...