skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Chủ đề: Cutting By Applying Heat Locally, E.G. Flame Cutting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置及方法
Metal pipe fitting forming device and method based on through-flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置
Metal pipe fittings shaper based on through -flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于空心线圈的成形方法及装置
Formation method and device based on hollow coil

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Song Yuyuan ; Fu Junyu ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. LI Zhenhao  (2)
 2. Chen Qi  (1)
 3. Fu Junyu  (1)
 4. Wu Zelin  (1)
 5. Song Yuyuan  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Han Xiaotao
 2. Cao Quanliang
 3. LI Liang
 4. LI Zhenhao
 5. Chen Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...