skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Nation xóa Chủ đề: Culture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Encyclopedia of Modern Political Thought

ISBN: 9780872899100

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Encyclopedia of Law and Society

ISBN: 9780761923879

Toàn văn không sẵn có

3
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Encyclopedia of Politics

ISBN: 9781412904094

Toàn văn không sẵn có

4
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Reader's Guide to the Social Sciences

ISBN: 9781579580919

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, nation and territory: Jacint Verdaguer and the Catalan Renaixença

Etherington, John

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2010, Vol.33(10), pp.1814-1832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003789887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a cultural sociology of nations and nationalism

Woods, Eric Taylor ; Debs, Mira

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The failure of third world nationalism

Addi, Lahouari

Journal of Democracy, Oct 1997, Vol.8(4), pp.110-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.1997.0066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Nationalism: General
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: General

Chatterjee, Partha

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.262-265

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.12116-6

Toàn văn không sẵn có

9
Nationalism—Overview
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism—Overview

Berkshire Encyclopedia of World History, Second Edition

ISBN: 9781933782652

Toàn văn không sẵn có

10
Nationalism, Extended
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Extended

Encyclopedia of Global Justice

ISBN: 9781402091599

Toàn văn sẵn có

11
Nationalism, Transnationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Transnationalism

Theory in Social and Cultural Anthropology: An Encyclopedia

ISBN: 9781452276311

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Gellner's functionalist approach to nationalism: a criticism

Lopez, Ander Errasti

Revista Diacrítica, January 2012, Vol.26(2), pp.195-207

ISSN: 0807-8967

Toàn văn sẵn có

13
Nationalism In Latin America
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism In Latin America

World History Encyclopedia

ISBN: 9781851099290

Toàn văn sẵn có

14
Nationalism: Its Role And Significance In A Globalized World
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: Its Role And Significance In A Globalized World

Blackwell Companions to Sociology: The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology

ISBN: 9781444330939

Toàn văn không sẵn có

15
Nation And Post-Nation: Nationalism, Transnationalism And Intersections Of Belonging
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation And Post-Nation: Nationalism, Transnationalism And Intersections Of Belonging

The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies

ISBN: 9780761942207

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Modular Nation Form: Toward a Sociohistorical Conception of Nationalism

Goswami, Manu

Comparative Studies in Society and History, 2002, Vol.44(4), pp.770-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S001041750200035X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Writing Feminist Genealogy: Charlotte Perkins Gilman, Racial Nationalism, and the Reproduction of Maternalist Feminism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Feminist Genealogy: Charlotte Perkins Gilman, Racial Nationalism, and the Reproduction of Maternalist Feminism

Weinbaum, Alys Eve

Feminist Studies, 1 July 2001, Vol.27(2), pp.271-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00463663 ; DOI: 10.2307/3178758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Articulating "Indianness": Woman-Centered Desire and the Parameters for Nationalism

Meghani, Shamira A

Journal of Lesbian Studies, 13 January 2009, Vol.13(1), pp.59-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-4160 ; E-ISSN: 1540-3548 ; DOI: 10.1080/07380560802314177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATIONALISM: DISTILLING THE CULTURAL AND THE POLITICAL

Özcan, Ali Kemal

Nationalism and Ethnic Politics, 01 July 2005, Vol.11(2), pp.163-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110591005793

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can nationalism studies and ethnic/racial studies be brought together?

Conversi, Daniele

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 July 2004, Vol.30(4), pp.815-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830410001699649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 310  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (176)
 2. Toàn văn trực tuyến (151)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (7)
 2. 1996đến2000  (67)
 3. 2001đến2005  (78)
 4. 2006đến2011  (86)
 5. Sau 2011  (72)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (8)
 2. Korean  (6)
 3. French  (5)
 4. German  (2)
 5. Portuguese  (2)
 6. Russian  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duany, Jorge
 2. Radhakrishnan, Smitha
 3. Shulman, Stephen
 4. Neiburg, Federico
 5. Ma, Rong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...