skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Năm xuất bản: 2008đến2013 xóa Chủ đề: Craving xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring attitudes to chocolate using a free-association recall task

Paradiwalla, S.B. ; Shakeshaft, N.G. ; Rogers, P.J.

Appetite, 2012, Vol.59(2), p.633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of food-related attentional bias training on appetite and food intake

Hardman, Charlotte A ; Rogers, Peter J ; Etchells, Katie A ; Houstoun, Katie V.E ; Munafò, Marcus R

Appetite, 01 December 2013, Vol.71, pp.295-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.08.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogers, P.J
  2. Rogers , P.J.
  3. Munafò, Marcus R.
  4. Hardman, Ca
  5. Shakeshaft, N.G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...