skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Corrosion and anti-corrosives xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals

Philadelphia : ASTM, 1978 - (620.1 ATM 1978) - ISBN0803102860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Corrosion in natural waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion in natural waters

Baloun Calvin H.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Corrosion in Natural Waters (1988 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803113838

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Corrosion testing and evaluation : Silver anniversary volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion testing and evaluation : Silver anniversary volume

Baboian Robert Editor; Dean S. W. Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G1 on Corrosion of Metals.; Silver Anniversary Symposium on Corrosion Testing and Evaluation (1989 : Orlando, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 COR 1990) - ISBN0803114060

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials

Cragnolino Gustavo; Sridhar Narasi; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Application of Accelerated Corrosion Tests to Service Life Prediction of Materials (1992 : Miami, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, 1994 - (620.1 APP 1994) - ISBN0803118538

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Tribocorrosion of Passive Metals and Coatings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribocorrosion of Passive Metals and Coatings

D Landolt ; S Mischler;; Landolt, D (editor) ; Mischler, S (editor)

Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering

ISBN: 1845699661 ; ISBN: 9781845699666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Fatigue and Corrosion in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue and Corrosion in Metals

Milella, Pietro Paolo

ISBN: 9788847023352 ; ISBN: 8847023351 ; E-ISBN: 9788847023369 ; E-ISBN: 884702336X ; DOI: 10.1007/978-88-470-2336-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corrosion Performance of Metals for the Marine Environment EFC 63
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion Performance of Metals for the Marine Environment EFC 63

Francis, Roger

European Federation of Corrosion Publications

E-ISBN: 9781000053982; ISBN: 9781907975585; ISBN: 9781907975585; ISBN: 9780367094638; ISBN: 9780367094638; ISBN: 9780429298387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers

Deshpande, Pravin P. ; Sazou, Dimitra

E-ISBN: 9781498706933; ISBN: 9781498706926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials

Mahamood, Rasheedat Modupe; Derby, Brian (Editor)

Engineering Materials and Processes

ISBN: 9783319649849 ; ISBN: 3319649841 ; E-ISBN: 9783319649856 ; E-ISBN: 331964985X ; DOI: 10.1007/978-3-319-64985-6

Toàn văn không sẵn có

11
Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals

Hughes, Anthony E. ;Mol, Johannes M. C. ;Zheludkevich, Mikhail L. ;Buchheit, Rudolph G.;; Hull, Robert (Editor) ; Jagadish, Chennupati (Editor) ; Osgood, Richard M (Editor) ; Parisi, Jürgen (Editor) ; Seong, Tae-Yeon (Editor) ; Uchida, Shin-Ichi (Editor) ; Wang, Zhiming M (Editor) ; Kawazoe, Yoshiyuki (Editor) ; Hughes, Anthony E (Editor) ; Mol, Johannes M.C (Editor) ; Zheludkevich, Mikhail L (Editor) ; Buchheit, Rudolph G (Editor)

Springer Series in Materials Science

ISBN: 9789401775380 ; ISBN: 9401775389 ; E-ISBN: 9789401775403 ; E-ISBN: 9401775400 ; DOI: 10.1007/978-94-017-7540-3

Toàn văn sẵn có

12
Corrosion of Metals and Hydrogen-Related Phenomena: Selected Topics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion of Metals and Hydrogen-Related Phenomena: Selected Topics

J. Flis;; Flis, J. (editor)

Materials Science Monographs, vol.59

ISBN: 0444987932 ; ISBN: 9780444987938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Rare Earth-Based Corrosion Inhibitors: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 61
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare Earth-Based Corrosion Inhibitors: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 61

Forsyth, Maria ; Hinton, Bruce

Series-ISSN: 2052-5559 ; ISBN10: 0857093479 ; ISBN13: 9780857093479 ; E-ISBN10: 0857093584 ; E-ISBN13: 9780857093585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Corrosion Prevention of Magnesium Alloys: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 58
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion Prevention of Magnesium Alloys: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 58

Song, Guang-Ling

Series-ISSN: 2052-5559 ; ISBN10: 0857094378 ; ISBN13: 9780857094377 ; E-ISBN10: 0857098969 ; E-ISBN13: 9780857098962

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Underground Pipeline Corrosion: Woodhead Publishing series in metals and surface engineering number 63.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underground Pipeline Corrosion: Woodhead Publishing series in metals and surface engineering number 63.

Mark E. Orazem

ISBN10: 0857095099 ; ISBN13: 9780857095091 ; E-ISBN10: 0857099264 ; E-ISBN13: 9780857099266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Environmental Degradation of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Degradation of Metals

Chatterjee, U.K. ; Bose, S.K. ; Roy, S.K.

Corrosion Technology

E-ISBN: 9781482292244; ISBN: 9780824799205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Corrosion and Surface Chemistry of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion and Surface Chemistry of Metals

Landolt, Dieter

E-ISBN: 9781439807880; ISBN: 9780849382338

Toàn văn không sẵn có

18
Corrosion Control in the Aerospace Industry: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion Control in the Aerospace Industry: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 29

Samuel Benavides

Series-ISSN: 2052-5559 ; ISBN10: 1845693450 ; ISBN13: 9781845693459 ; E-ISBN10: 1845695534 ; E-ISBN13: 9781845695538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Electrocorrosion and Protection of Metals: General Approach with Particular Consideration to Electrochemical Plants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrocorrosion and Protection of Metals: General Approach with Particular Consideration to Electrochemical Plants

Riskin, Joseph

ISBN: 0444532951 ; ISBN: 9780444532954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Fundamentals of Metallic Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Metallic Corrosion

Schweitzer, P.E., Philip A.

Corrosion Engineering Handbook, Second Edition

E-ISBN: 9780849382444; ISBN: 9780849382437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (28)
 2. 1961đến1976  (32)
 3. 1977đến1991  (21)
 4. 1992đến2006  (38)
 5. Sau 2006  (63)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (137)
 2. Russian  (7)
 3. German  (6)
 4. French  (3)
 5. Polish  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Romanian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. European Federation of Corrosion
 3. Marcus, P.
 4. Marcus, Philippe
 5. Davis, J. R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...