skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Chủ đề: Corporate governance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Principles of Corporate Governance 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Principles of Corporate Governance 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264015975 ; ISBN: 9264015973 ; E-ISBN: 9789264015999 ; E-ISBN: 926401599X ; DOI: 10.1787/9789264015999-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264269668 ; ISBN: 9264269665 ; E-ISBN: 9789264269965 ; E-ISBN: 9264269967 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264028630 ; ISBN: 9264028633 ; E-ISBN: 9789264028647 ; E-ISBN: 9264028641 ; DOI: 10.1787/9789264028647-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

Series E-ISSN: 2077-6535 ; ISBN: 9789264204409 ; ISBN: 9264204407 ; E-ISBN: 9789264204416 ; E-ISBN: 9264204415 ; DOI: 10.1787/9789264204416-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance: A Survey of OECD Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264106055 ; ISBN: 9264106057 ; E-ISBN: 9789264106079 ; E-ISBN: 9264106073 ; DOI: 10.1787/9789264106079-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264119512 ; ISBN: 9264119515 ; E-ISBN: 9789264119529 ; E-ISBN: 9264119523 ; DOI: 10.1787/9789264119529-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Enforcement of Corporate Governance in Asia: The Unfinished Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcement of Corporate Governance in Asia: The Unfinished Agenda

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance in Emerging Markets

Series E-ISSN: 1997-7948 ; ISBN: 9789264035508 ; ISBN: 9264035508 ; E-ISBN: 9789264035607 ; E-ISBN: 9264035605 ; DOI: 10.1787/9789264035607-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate governance of listed companies in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance of listed companies in Thailand

Sakulrat Montreevat

E-ISBN 9789812302663 ; E-ISBN 9812302662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...