skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Conveying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

换电输送系统
Power transmission system trades

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种便于安装拆卸的张紧滚筒
Tensioning drum convenient to assemble and disassemble

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种转弯输送装置
Turning and conveying device

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种扶梯装配轨道车
Escalator assembling rail car

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

辊道式转运台
Roller-type transfer table

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

转运对接设备
Transfer docking equipment

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型升降平台
Novel lifting platform

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

换电输送系统
Battery-changing conveying system

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电缆线收放张紧滚筒
Cable winding-unwinding tensioning roller

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型升降平台
Novel lift platform

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带式运输机驱动滚筒的控制系统
Control system of belt type conveyor driving roller

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种螺杆式衣架输送设备
Screw type clothes hanger conveying equipment

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种轻型可调阻尼滚筒
Light adjustable damping roller

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于输送的无动力滚筒
Unpowered roller for conveying

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-duty turning chain plate conveyor

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种转弯输送装置
Turning conveying device

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sleeve-plate roller slideway

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roller way rotary table

Chen Xiaojie ; Jiang Yiping

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roller-way turntable

Chen Xiaojie ; Jiang Yiping

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种消毒棉球盒
Sterilized cotton ball box

Chen Xiaojie ; Lu Jianguo

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen Xiaojie
  2. Jiang Yiping
  3. Liu Yuchao
  4. GAO Sen
  5. Ke Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...