skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Permanent-magnet DC brushed motor

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线传感器网络充电方法及装置
Wireless sensor network charging method and device

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for charging wireless network sensor

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电缆线收放张紧滚筒
Cable winding-unwinding tensioning roller

Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manned traveling locomotive for high-voltage transmission line

Yan Tao ; Chen Siming ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种直流无刷电机
Direct current brushless motor

LI Zhijun ; Chen Xiaojie ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High voltage transmission line manned walking locomotive

Yan Tao ; Chen Siming ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种直流无刷电机
DC brushless motor

LI Zhijun ; Chen Xiaojie ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manned traveling locomotive for high-voltage transmission line

Yan Tao ; Chen Siming ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic control device for power supply

Wang Xiuqin ; Xia Hongyang ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charge pump

Duan Xindong ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

具有缺陷处理模块的智能变电站二次设备
Intelligent substation secondary equipment with defect processing module

Chen Pan ; Zhang Qianqiu ; Lin Chuanwei ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wind-guiding balance disc and generator

Duan Zhiqiang ; He Qingfeng ; Zhong Shaohui ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

10kV ring net cabinet cable well air exhaust channel

Niu Zhuobo ; Chen Xiaojie ; Qiao Xuejun ; Jiang Liming

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulating diversion rotor support

Miao Yanshi ; Duan Zhiqiang ; He Qingfeng ; Cui Hao ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slip ring chamber and generator

Wu Zhaoping ; Duan Zhiqiang ; He Qingfeng ; Song Jinmin ; Zhong Shaohui ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于线路导线紧线的组合紧线工具
Combined wire tightening tool for tightening conductive wire of circuit

Lei Yanmin ; Wang Mingqiang ; Zhu Lihua ; Qin Chengsheng ; Yang Fawei ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种太阳能空气集热器
Solar air collector

Zhu Ning ; LI Haijun ; Wu Shanglei ; Chen Xiaojie ; LI Jimin ; Xu Doudou

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-space five-in-one device for intelligent transformer station

Lin Zhihe ; Yin Yuan ; Chen Pan ; Lin Chuanwei ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulation diversion rotor support

Miao Yanshi ; Duan Zhiqiang ; He Qingfeng ; Cui Hao ; Chen Xiaojie

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (7)
 2. 2012đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (13)
 4. 2016đến2018  (17)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen Xiaojie
 2. He Qingfeng
 3. Duan Zhiqiang
 4. Chen Pan
 5. Lin Chuanwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...