skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Economic Botany xóa Chủ đề: Construction Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Knowledge, Use, and Management of Aphandra natalia (Arecaceae) in Amazonian Peru

Balslev , Henrik ; Knudsen , Tina R. ; Byg , Anja ; Kronborg , Mette ; Grandez , César

Economic botany, 2010, Vol.64(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant virtues are in the eyes of the beholders: a comparison of known palm uses among indigenous and folk communities in southwestern Amazonia

Campos , M.T. ; Ehringhaus , C.

Economic botany, 2003, Vol.57(3), pp.324-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ethnobotany of Carludovica palmata Ruiz & Pavon (Cyclanthaceae) in Amazonian Ecuador

Bennett , B.C. ; Alarcon , R. ; Ceron , C.

Economic botany, 1992, Vol.46(3), pp.233-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Terra Firme Forest by Caicubi Caboclos, Middle Rio Negro, Amazonas, Brazil. A Quantitative Study

Alarcon , Juan Gabriel Soler ; Peixoto , Ariane Luna

Economic botany, 2008, Vol.62(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Local Availability of Woody Caatinga Plants (Northeastern Brazil) Explain Their Use Value

Lucena , R.F.P. De ; Lima Araújo , E. De ; Albuquerque , U.P. De

Economic botany, 2007, Vol.61(4), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary ethnobotanical survey of Kurupukari: an Amerindian settlement of central Guyana

Johnston , M. ; Colquhoun , A.

Economic botany, 1996, Vol.(2), pp.182-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1996  (1)
  2. 1996đến2002  (1)
  3. 2003đến2006  (1)
  4. 2007đến2008  (2)
  5. Sau 2008  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...