skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Conservation of natural resources  xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aquatic toxicology and hazard assessment : eighth symposium : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic toxicology and hazard assessment : eighth symposium : a symposium

Bahner Rita C. Editor; Hansen David J Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1985 - (363.7 AQU 1985) - ISBN0803104375

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, áp dụng mô hình Qual2K đề dự báo diễn biến chất lượng nước trên lưu vực sông Cầu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Mạc Thị Viền; Nguyễn Tiền Giang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 MA-V 2014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến động chất lượng nước biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2011 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Đào Quốc Đạt; Nguyễn Chu Hồi người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 ĐA-Đ 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm nitơ trong môi trường nước trên cơ sở biến tính quặng Pyrolusit tự nhiên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phùng Đức Hòa; Nguyễn Thị Huệ người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7394 PH-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...