skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE SENSOR AND ACTUATION FOR WEB PAGES

Schmidt Albrecht ; Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen Edward

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code suggestions

Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device sensor and actuation for web pages

Schmidt Albrecht ; Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen Edward

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODE SUGGESTIONS

Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James William ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Chen Nicholas Yenrng ; Taylor Stuart Alastair ; Knierim Pascal ; Fromm Josh ; Wood Gavin ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION OF A MODIFIED UI ELEMENT TREE

Helmes, John Franciscus Marie ; Scott, James ; Taylor, Stuart Alastair ; Hodges, Stephen Edward ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Fromm, Josh ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht ; Denney, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating displays based on attention tracking data

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Taylor Stuart Alastair ; Chen Nicholas Yenrng ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Fromm Josh ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James William ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Chen Nicholas Yen-Cherng ; Taylor Stuart Alastair ; Knierim Pascal ; Fromm Josh ; Wood Gavin ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James William ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Taylor, Stuart Alastair ; Knierim, Pascal ; Fromm, Josh ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION OF A MODIFIED UI ELEMENT TREE

Helmes John Franciscus Marie ; Scott James ; Taylor Stuart Alastair ; Hodges Stephen Edward ; Chen Nicholas Yen-Cherng ; Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Fromm Josh ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Schmidt Albrecht ; Denney Thomas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Taylor Stuart Alastair ; Chen Nicholas Yen-Cherng ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Fromm Josh ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for supporting aware goods

Merz Christian ; Frick Oliver ; Schmidt Albrecht ; Gellersen Hans-Werner

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SYSTEM AND METHOD FOR SUPPORTING AWARE GOODS

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING CONDITIONS TO WHICH AN OBJECT IS SUBJECTED

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context acquisition based on load sensing

Schmidt Albrecht ; Strohbach Martin ; Laerhoven Kristof Van ; Friday Adrian ; Gellersen Hans-W ; Kubach Uwe

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASTMESSUNGS-BASIERTE KONTEXTERFASSUNG

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Laerhoven, Kristof Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin 18 ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT ACQUISITION BASED ON LOAD SENSING

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Laerhoven, Kristof, Van ; Friday, Adrian ; Gellersen, Hans-W ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOAD SENSING SURFACE AS POINTING DEVICE

Schmidt, Albrecht ; Strohbach, Martin ; Van Laerhoven, Kristof ; Gellerson, Hans-Werner ; Kubach, Uwe

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (6)
 3. 2007đến2012  (3)
 4. 2013đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. French  (13)
 3. German  (5)
 4. Chinese  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt Albrecht
 3. Fromm, Josh
 4. Scott James
 5. Hodges Stephen Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...