skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản Human-computer interaction xóa Tất cả các phiên bản Computers and Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology

Gill, Satinder P. ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternó, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit van Der (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Gill, Satinder (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781846289262 ; ISBN: 1846289262 ; E-ISBN: 9781846289279 ; E-ISBN: 1846289270 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-927-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Web Accessibility: A Foundation for Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: A Foundation for Research

Harper, Simon ;Yesilada, Yeliz ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Harper, Simon (Editor) ; Yesilada, Yeliz (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848000490 ; ISBN: 1848000499 ; E-ISBN: 9781848000506 ; E-ISBN: 1848000502 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-050-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Computing with Social Trust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing with Social Trust

Golbeck, Jennifer ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaèlle (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert J. K (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Golbeck, Jennifer (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003552 ; ISBN: 1848003552 ; E-ISBN: 9781848003569 ; E-ISBN: 1848003560 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-356-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
(Re)Searching The Digital Bauhaus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)Searching The Digital Bauhaus

Editors: Thomas Binder ; Jonas Löwgren ; Lone Malmborg;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Binder, Thomas (Editor) ; Löwgren, Jonas (Editor) ; Malmborg, Lone (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003491 ; ISBN: 1848003498 ; E-ISBN: 9781848003507 ; E-ISBN: 1848003501 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-350-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond

Holzinger, Andreas ; Ziefle, Martina ; Rocker, Carsten;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Holzinger, Andreas (Editor) ; Ziefle, Martina (Editor) ; Röcker, Carsten (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164128 ; ISBN: 1447164121 ; E-ISBN: 9781447164135 ; E-ISBN: 144716413X ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6413-5

Toàn văn sẵn có

6
Peripheral Interaction: Challenges and Opportunities for HCI in the Periphery of Attention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Interaction: Challenges and Opportunities for HCI in the Periphery of Attention

Bakker, Saskia ;Hausen, Doris ;Selker, Ted;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Bakker, Saskia (Editor) ; Hausen, Doris (Editor) ; Selker, Ted (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319295213 ; ISBN: 3319295217 ; E-ISBN: 9783319295237 ; E-ISBN: 3319295233 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29523-7

Toàn văn sẵn có

7
Web Accessibility: A Foundation for Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: A Foundation for Research

Yesilada, Yeliz ;Harper, Simon;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Yesilada, Yeliz (Editor) ; Harper, Simon (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447174394 ; ISBN: 1447174399 ; E-ISBN: 9781447174400 ; E-ISBN: 1447174402 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-7440-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...