skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Computer Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering the way programmers think about new programming

Dumas, Joseph ; Parsons, Paige

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1995, Vol.38(6), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating architectures for multithreaded object request brokers

Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using design patterns

Cooper, James W.

Communications of the ACM, June, 1998, Vol.41(6), p.65(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the design of the Eiffel Libraries: tools for the new culture. (component-based software development in the Eiffel environment using the Basic Eiffel Libraries) (includes related articles on classifying data structures and major Eiffel techniques)

Meyer, Bertrand

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.68(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horus: a flexible group communication system

van Renesse, Robbert ; Birman, Kenneth ; Maffeis, Silvano

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227229

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The object-oriented systems life cycle

Henderson-Sellers, Brian ; Edwards, Julian

Communications of the ACM, 01 September 1990, Vol.33(9), pp.142-159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/83880.84529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivar Jacobson co-authors new ACM press book on software reuse

Anonymous

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 1997, Vol.40(11), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern languages and Microsoft's component object model

Gray, David ; Hotchkiss, John ; Laforge, Seth ; Shalit, Andrew ; Weinberg, Toby

Communications of the ACM, 01 May 1998, Vol.41(5), pp.55-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/274946.274957

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Smalltalk?

Goldberg, Adele

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java object-sharing in Habanero

Chabert, Annie ; Grossman, Ed ; Jackson, Larry ; Pietrowiz, Stephen ; Seguin, Chris

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed object computing platforms

Dogac, Asuman ; Dengi, Cevdet ; Öszu, M

Communications of the ACM, 01 September 1998, Vol.41(9), pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/285070.285087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business process components for distributed object applications

Bohrer, Kathy ; Johnson, Verlyn ; Nilsson, Anders ; Rubin, Bradley

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.43-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RMM: a methodology for structured hypermedia design

Isakowitz, Tomás ; Stohr, Edward ; Balasubramanian, P

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.34-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Java factor

Singhal, Sandeep ; Nguyen, Binh

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.34-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended objects

Rettig, Marc ; Simons, Gary ; Thomson, John

Communications of the ACM, 01 August 1993, Vol.36(8), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/163381.163413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial hypertext: designing for change

Marshall, Catherine ; Shipman, III, Frank

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.88-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ada 9X: a technical summary

Taft, S

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.77-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class management for software communities. (object-oriented programming techniques)

Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis ; Casais, Eduardo ; Nierstrasz, Oscar ; Pintado, Xavier

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding object-oriented: a unifying paradigm

Korson, Tim ; Mcgregor, John D.

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.40(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented requirements specification method

Bailin, Sidney C.

Communications of the ACM, May, 1989, Vol.32(5), p.608(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (5)
 2. 1992đến1993  (5)
 3. 1994đến1995  (5)
 4. 1996đến1998  (9)
 5. Sau 1998  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tsichritzis, Dennis
 2. Lieberherr, Karl
 3. Nierstrasz, Oscar
 4. Gibbs, Simon
 5. Weinberg, Toby

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...