skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ddd; Dynamic Digital Depth
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ddd; Dynamic Digital Depth

3D A-to-Z: An Encyclopedic Dictionary

ISBN: 9780786468249

Toàn văn sẵn có

2
Paintbox
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paintbox

The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers

ISBN: 9780500204139

Toàn văn sẵn có

3
Turing, Alan Mathison (1912–1954)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turing, Alan Mathison (1912–1954)

Dictionary of Developmental Biology and Embryology

ISBN: 9781118076514

Toàn văn sẵn có

4
Information Security
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Security

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

5
Model
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

6
Brooks, Frederick Phillips Jnr
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brooks, Frederick Phillips Jnr

Chambers Biographical Dictionary

ISBN: 9780550106933

Toàn văn sẵn có

7
The Shaping Of The Personal Computer
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shaping Of The Personal Computer

Computer: A History of the Information Machine

ISBN: 9780813345918

Toàn văn sẵn có

8
Computer Simulation
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Simulation

Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution

ISBN: 9780521662505

Toàn văn sẵn có

9
Upgrade
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upgrade

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

10
I. Introduction
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. Introduction

Encyclopedia of the Human Brain

ISBN: 9780122272103

Toàn văn sẵn có

11
Ergonomics And Work Design
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ergonomics And Work Design

Encyclopaedic Dictionary of Psychology

ISBN: 9780340812389

Toàn văn sẵn có

12
Computer Ethics
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Ethics

Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to the Philosophy of Technology

ISBN: 9781405146012

Toàn văn sẵn có

13
Unpack
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unpack

The Penguin Dictionary of Psychology

ISBN: 9780141030241

Toàn văn sẵn có

14
Glaser, Edward L., 1929-1990
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glaser, Edward L., 1929-1990

A Biographical Dictionary of People in Engineering: From Earliest Records to 2000

ISBN: 9781557534590

Toàn văn sẵn có

15
Computers
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers

Encyclopedia of Ethics

ISBN: 9780415936729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2005  (2)
  2. 2005đến2007  (3)
  3. 2008đến2010  (3)
  4. 2011đến2013  (6)
  5. Sau 2013  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...